Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМоделі систем керування з АсШІМ.
Читайте также:
  1. C2 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной России.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. ERP система
  5. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  8. II. Системы, развитие которых можно представить с помощью Универсальной Схемы Эволюции
  9. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  10. III. Системообразующие факторы в маркетинге

В асинхронних ФСП здійснюється ЧІМ, а кут керування відраховується від моменту появи імпульсу керування попереднього інтервалу. При реалізації ЧІМ період проходження імпульсів керування визначається з рівняння

, (9)

де період проходження імпульсів на му інтервалі (рис. 2, б).

Якщо припустити, що рівняння (39) можна розв’язати щодо періоду у явному виді і записати, що , то, з урахуванням , одержуємо

,

що вказує на те, що керування в АсШІМ ведеться з урахуванням інтеграла від сигналу керування і, отже, таке керування має властивості, подібні до властивостей астатичної системи першого порядку.

Структурна схема асинхронної СІФК за умови, що постійна напруга, показаний на рис. 8, а, а часові діаграми керування роботою двотактного однофазного керованого випрямляча — на рис. 8, б. Ключ S1 підключає конденсатор С до джерела U0, із забезпеченням лінійного заряду конденсатора С, а ключ S2 підключає конденсатор С на вхід компаратора А. На другий вхід компаратора подається постійна напруга керування . Моменти перетинання напруг і визначають часове положення імпульсів керування .

Припустимо, що в момент у системі діє збурення, що відповідає зменшенню вихідної напруги випрямляча на , і з'являється помилка . Тоді на му періоді відбувається зміна часового положення кута керування . Період проходження імпульсів керування зменшується: . Випрямлена напруга зростає, стає рівним нулю і система приходить у сталий стан. Період проходження імпульсів керування стає таким, яким він був до збурення , а часове положення імпульсів керування відносно початку періоду випрямленої напруги змінюється.

а) б)

Рис. 8. Структурна схема а) та часові діаграми б), що ілюструють реалізацію АсШІМ

 

Приклади рівняння і часові діаграми, що відбивають процеси, які відбуваються при деяких видах АсШІМ, наведені в табл. 3.

 

Таблиця 3

№п.п Часова діаграма Рівняння Вид модуляції
ЧІМ-І
ЧІМ-ІІ

 

Способи формування імпульсів керування, що наведені в п.1, табл. 3, відносяться до ЧІМ-І і засновані на формуванні і порівнянні лінійної напруги з деяким постійним рівнем, причому нахил лінійної напруги постійний, а змінюється рівень напруги , з яким напруга порівнюється. У п. 2 табл. 3 наведений випадок, що відповідає ЧІМ-ІІ. Загалом, процес формування кута керування при АсШІМ може бути описаний рівняннями, подібними тим, що наведені в табл. 2 і 3, з урахуванням тієї основної особливості, що початок відліку для кожного наступного інтервалу збігається з моментом формування імпульсу керування попереднього інтервалу. При побудові систем керування можливо спільне застосування синхронних і асинхронних способів ШІМ, а також побудова таких систем, у яких здійснюється параметрична чи стрибкоподібна зміна параметрів рівнянь (4), (6) і (9), що описують розглянуті види ШІМ.Вибір того чи іншого способу фазового зсуву обумовлений конкретною задачею, що повинна вирішувати система автоматичного регулювання й керування разом із перетворювачем.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты