Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні задачі теорії перетворювачів
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  5. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  6. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
  7. Американська школа– сформу­валась наприкінці XIX ст. у США і стала однією з основоположних у формуванні неокласичної теорії. За­сновником і главою школи був Дж. Б.Кларк.
  8. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  9. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  10. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками

Напівпровідникові перетворювачі є динамічними системами високого порядку. Тому аналіз процесів в перетворювачах і розрахунок їх основних характеристик є достатньо складною задачею. Для спрощення аналізу всі змінні, які характеризують роботу перетворювача, доцільно розділити на три групи:

- вхідних змінних V;

- внутрішніх змінних Х;

- вихідних змінних Y.

Вхідними змінними перетворювача є вектор зовнішньої дії, до якого входять всі зовнішні джерела енергії, а також джерела опорної напруги і задаючий сигнал системи керування. Внутрішні змінні Х повністю характеризують стан системи. До них відносяться струми в індуктивних і напруги на ємнісних елементах перетворювача. Вихідними змінними є значення величин, які необхідно розрахувати (вихідна напруга, струм). Таким чином, динамічна система, її вхідні і вихідні змінні – три взаємопов’язаних об’єкти, які визначаються описом системи: її структурою, моделями приладів, тобто математичною моделлю, а також векторами вхідних і вихідних змінних.

В залежності від того, які змінні необхідно розрахувати розрізняють наступні задачі теорії перетворювачів електричної енергії.

Задача аналізу. Полягає у аналізі процесів в перетворювачі при відомих вхідних змінних, визначених параметрах і структурі силової частини і системи керування та відомій вхідній дії. Кінцевими результатами аналізу можуть бути як миттєві значення внутрішніх або вихідних змінних, так і їх інтегральні характеристики (коефіцієнти пульсацій, гармонік, спектральний склад і т.д.).

Задача синтезу. Полягає у розробці структури силової частини перетворювача і системи керування і розрахунку їх параметрів при відомих вхідних і вихідних змінних.

Задача оптимізації. Близька до задачі синтезу, але більш складна. Вона полягає у визначенні оптимальних параметрів схеми перетворювача і його структури при заданих обмеженнях на їх значення, а також обраної цільової функції. Можливість постановки і вирішення задачі оптимізації пов’язана з неоднозначністю вирішення задачі синтезу і наявністю серед отриманих схемних рішень таких, які є оптимальними за певними критеріями.

Задача ідентифікації. Полягає у виборі параметрів вхідних змінних при відомих значеннях усіх інших параметрів.Для вирішення задач синтезу і оптимізації розробляються спеціальні методики розрахунку силової частини і системи керування перетворювачів. Задачі аналізу і ідентифікації процесів є оберненими одна до одної і вирішуються на основі методів аналізу процесів в перетворювачах. Складність і похибка розв’язання вказаних задач багато в чому залежить від обраних методів, які в свою чергу розробляються на основі математичних моделей і схем заміщення перетворювачів.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты