Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсобливості побудови мікропроцесорних систем керування
Читайте также:
  1. C2 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной России.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. ERP система
  5. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  8. II. Системы, развитие которых можно представить с помощью Универсальной Схемы Эволюции
  9. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  10. III. Системообразующие факторы в маркетинге

Відмінними рисами МП СК перетворювачами є висока гнучкість, обумовлена можливостями програмної реалізації керування. Остання дозволяє реалізувати за допомогою однієї і тієї ж СК різні закони регулювання без яких-небудь змін у принциповій схемі тільки за рахунок зміни керуючих програм, по яких МП обробляє цифрові коди. Взаємна відповідність між величинами, функціональними блоками і перетворювальними операціями для аналогових, цифрових і мікропроцесорних систем керування наведена в табл. 4.

Таблиця 4

  Аналогові ФСП Цифрові ФСП МП ФСП
Рівень електричного сигналу Частота електричного сигналу Цифровий код
Напруга порівняння Повна ємність чи лічильника задане число імпульсів Цифровий код
Джерело напруги, що порівнює Генератор частоти, регістр. Осередок ЗП чи регістра МП
ЗП Схема порівняння кодів чи схема задавання і порівняння кодів Команда порівняння цифрових кодів, що зберігаються в ЗП чи в регістрах МП (CPM r, CMP m)
Дільник напруги Дільник частоти Програмна затримка даних у МП
Інтегратор + схема порівняння Лічильник імпульсів Підпрограма інтегрування і команди порівняння цифрових кодів
Запам'ятовування миттєвого значення напруги інтегратора за допомогою пристрою вибрання-збереження та подача його на суматор Перенос числа з одного лічильника імпульсів на інший лічильник (регістр) Команда введення даних з ІОП (інтерфейсу обчислювальних пристроїв) у регістри МП

 

Оскільки МП СК є цифровими, процеси розрахунку часового положення імпульсу керування описуються рівняннями (10)-(12). Найбільше поширення серед МП СК одержали системи, що реалізують ШІМ-I, у відповідності до рівняння (10). Це викликано тим, що функції дільника частоти, лічильника імпульсів, схеми порівняння кодів, що виконує МП (табл. 4), а точніше, його арифметико-логічний пристрій, для ШІМ-І виконується найбільш просто.

Для реалізації ШІМ-II необхідно паралельно вести формування опорних сигналів, відслідковувати зміну керуючих сигналів і порівнювати їх, тому реалізація на МП таких способів є більш складною.

Мікропроцесор в СК обчислює значення по рівнянню (10). Однак унаслідок обмеженої швидкості обчислень воно може бути визначене за час , що є співрозмірним з . Тому рівняння (10) перетвориться до виду:(13)

.

де час обчислень положення імпульсу керування.

Кінцевий час обчислень може служити джерелом додаткової похибки СК. Значення може бути відпрацьовано системою точно, але із запізнюванням на один такт регулювання, що погіршує динамічні властивості системи.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты