Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРегулятор витрат
Читайте также:
  1. Автоматические регуляторы. Определение закона регулирования регулятора (на примере САР теплообменника). Классификация линейных регуляторов. Нелинейный регулятор (пример)
  2. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  3. Валові, середні та граничні витрати
  4. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  5. Визначення фактичних витрат на виробництво 1 пляшки напою.
  6. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  7. Витрати на облаштування і видобуток з нафтових
  8. Витрати підприємства та їх характеристика
  9. Витрати робочої рідини
  10. Вопрос 75. Право как государственный регулятор общественных отношений. Механизм правового регулирования.

Регулятор витрат – це гідроапарат призначений для регулювання витрат робочої рідини незалежно від різниці тиску на вході та виході.

Рис. 3.26. Конструктивна схема (а) та умовне позначення (б) регулятора витрат

Суттєвим недоліком регулювання витрат робочої рідини з допомогою дроселя є їх залежність від різниці тисків. Під час зростання навантаження на гідроциліндр зростає тиск у ньому і відповідно на виході дроселя , відповідно зменшується різниця тисків, що приводить до зменшення витрат робочої рідини, і як наслідок зменшується швидкість руху поршня циліндра. У багатьох металорізальних верстатах не допускається коливання швидкості переміщення виконавчих органів за умови зміни навантаження. Для запобігання наведеного недоліку був розроблений регулятор витрат, у якому до дроселя був під’єднаний гідравлічний клапан (рис.3.25 ).

Робоча рідина протікає з входу до виходу через регульований дросель 1, з допомогою якого встановлюється задані витрати робочої рідини, а потім через щілину між золотником 2 та корпусом, яка регулюється положенням золотника. За умови зростання тиску на виході зростає зусилля на правий торець золотника, який переміщується вліво збільшуючи щілину, і відповідно, відновлюючи встановлену різницю тисків. Аналогічно реагує золотник на зміну вхідного тиску.

Золотник 2 знаходиться у динамічній рівновазі і забезпечує постійну різницю вхідного (рвх ) та вихідного (рвих) тисків на дроселі 1.

Розглянемо рівновагу золотника. На лівий торець золотника діє зусилля

, на правий (Fпр – зусилля пружини). З умови рівноваги

, (3.70)

звідси, враховуючи що S1 = S2=S, одержимо

. (3.71)

Отже, у даній конструкції регулятора витрат різниця тисків залежить лише від двох постійних величин Fпр і S1, і значить є величиною постійною. Переважно встановлюється різниця тисків рвх - рвих=0,2...0,25 МПа.

Регулятор витрат дозволяє забезпечити постійні витрати рідини, і відповідно постійну швидкість переміщення поршня циліндра, не залежно від коливань навантаження.

Регулятори витрат використовуються у приводах супортів верстатів де необхідно забезпечити постійну швидкість переміщення супорта незалежно від коливань зусилля різання, в приводах механізмів переміщення, позиціонування та виконання інших технологічних операцій. 

3.16.Схеми використання регуляторів витрат
Схеми використання Призначення регулятора витрат Схеми використання Призначення регулятора витрат
Призначений для регулювання швидкості руху поршня циліндра незалежно від зусилля навантаження Fкор Призначений для регулювання швидкості руху поршня при прямому ході, наприклад при завершені ходу швидкість зменшується (робоча подача)

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 38; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты