Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛЕКЦІЯ 10. КЛАС КОМАХИ.
Читайте также:
  1. Лекція .
  2. Лекція 1
  3. ЛЕКЦІЯ 1.
  4. Лекція 1. Атмосфера, ії будова, склад і властивості
  5. Лекція 1. Вступ. Мета і завдання курсу.
  6. Лекція 1. Загальні відомості про відходи
  7. Лекція 1. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини
  8. Лекція 1. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини
  9. Лекція 1. Міжнародний проект і його структура
  10. Лекція 1.Основні показники діяльності гірничого підприємства

Питання:

1. Особливості будови комах.

2. Типи ротових апаратів.

3. Розмноження та розвиток комах.

4. Значення комах.

 

Клас Комахи включає понад 1 млн видів.

Тіло комах розділене на три відділи: голову, груди та черевце.

Голова утворюється з шести сегментів, що повністю зливаються
у дорослої комахи. Перший і третій сегменти не мають придатків,
другий несе пару вусиків (антен); на четвертому, п'ятому і шо-
стому сегментах розвиваються парні частини ротового апарату —
верхні щелепи (мандибули), нижні щелепи (максили) і нижня губа.
Вусики за будовою і розміром дуже варіюють і служать важливою
систематичною ознакою. Вони можуть мати ниткоподібну, пластинчасту, булавоподібну та інші форми. Розвиток і форма щелеп
і нижньої губи залежать від характеру живлення. Виділяють такі
основні типи ротового апарату:

1) гризучий (таргани, жуки, мурашки, личинки метеликів);

2) гризучо-лижучий (бджоли, джмелі);

3) колючо-сисний — нижня губа утворює довгий хоботок, а щеле-
пи перетворюються на колючі щетини (комарі, тля);

4) сисний — хоботок розвивається з нижніх щелеп, а верхні повні-
стю редукуються (метелики);

5) лижучий — утворений нижньою губою (мухи).

 

 

У багатьох дорослих комах, які не живляться, ротові органи
взагалі не розвинені (одноденки).

Комахи здатні рухати головою. Рухи ці в більшості випадків обмежені однією площиною (вертикальною або горизонтальною), і лише богомоли можуть повертати голову в декількох площинах. Груди складаються з трьох сегментів, які несуть три пари членистих кінцівок. Залежно від способу пересування комахи кінцівки за будовою можуть бути (рис.29):

1) ходильні, або бігальні (паличники, багато жуків);

2) стрибальні (саранові, коники, блохи);

3) риючі (капустянки, жуки-карапузи);

4) хапальні (богомоли);

5) плавальні (жуки-плавунці).

 

 

У багатьох комах до другого і третього сегментів грудей прикріплюються органи польоту — крила. Вони утворюються як вирости
покривного епітелію і закріплюються жилками. У більш примітивних видів передні та задні крила однакові за будовою і функцією,
яку вони виконують (бабки). У мух і комарів розвивається лише
передня пара крил, у віялохвостих — задня. Нерідко передні крила виконують захисну функцію, перетворюючись на надкрилля
(клопи, жуки). Багато видів комах повторно втратили крила (блохи, воші), що пов'язано з особливостями їх життєдіяльності. Крила
приводяться в рух м'язами, що займають значний обсяг грудного
відділу.Черевце комах утворене різним числом сегментів (не більдше
дванадцяти). Воно майже завжди позбавлене кінцівок.

Хітинова кутикула у всіх наземних видів вкрита тоненьким
шаром воскоподібної речовини, яка перешкоджає випаровуванню
води. На тілі комах є численні волоски, що виконують функцію органів дотику або слуху.

Нервова система побудована за принципом черевного нервового
ланцюжка. Головний мозок досягає великого розвитку, особливо у
суспільних комах.

Фасеткові очі комах розташовані на першому сегменті голови.
Нерідко є ще декілька простих очок (наприклад, у медоносної бджоли). Багатьом видам притаманний гарний зір. Так, бджоли можуть
розрізняти форму предметів і деякі кольори (червоний, жовтий, зелений, синьо-фіолетовий, ультрафіолетовий). На відміну від людських, очі бджіл чутливі до поляризованого світла. Усі комахи здатні сприймати коливання температури. Терморецептори локалізовані в них в особливих волосках на члениках ніг. У багатьох комах розвинені органи слуху, утворені волосками наногах і черевці. Дужедобре розвинені органи хімічного чуття і нюху. Смакові рецептори знаходяться на ротових частинах і на лапках. Комахи чутливі до рівня вологості повітря і магнітних полів.У ротову порожнину впадають протоки слинних залоз. Ротова
порожнина веде до стравоходу і далі до шлунка. Залозисті клітини
кишечнику виробляють травні ферменти, склад яких визначається
характером їжі комахи.

Дихальна система представлена добре розвиненою мережею
трубок — трахей. Трахеї відкриваються на поверхню тіла невеликими отворами — дихальцями.

Кровоносна система незамкнена. Безбарвна гемолімфа, циркулююча в порожнині тіла комах, служить для транспортування поживних речовин, продуктів обміну, гормонів. Рух гемолімфи забезпечується скороченнями спинної судини — серця.

 

 

 

Видільна система утворена мальпігієвими судинами — тонкими трубкоподібними виростами кишечнику, їх вільні кінці
лежать у порожнині тіла. Розчинні продукти обміну поглинаються клітинами стінок мальпігієвих судин і просвітами проходять
у кишку. Пристосуванням для акумуляції води є жирове тіло.
Унаслідок окиснення жирової тканини виділяється велика кількість води.

Майже всі комахи роздільностатеві. Чоловічі статеві органи
представлені парними сім'яниками, сім'явивідними протоками
і копулятивним органом, а жіночі — двома яєчниками і жіночими статевими шляхами. У більшості метеликів і жуків запліднення зовнішньо-внутрішнє. Часто зустрічається Ішутріпшє запліднення. Іноді яйця розвиваються шляхом партеногенезу (тля, паличники).Практично в усіх комах у життєвому циклі присутня стадія личинки — їм властивий розвиток з перетворенням (рис.30). У разі розвитку
з неповним перетворенням
личинка веде такий самий спосіб життя, як і доросла особина — імаго, У разі розвитку з повним перетворенням личинка виходить з яйця на ранніх етапах розвитку. На стадії лялечки відбувається руйнування личинкових органів і формування органів імаго.

Ріст комах супроводжується линьками. Доросла комаха не линяє.

Комахи освоїли земну поверхню, ґрунт, повітря. Деякі види
повторно заселили прісні водойми (клопи-водоміри, деякі їздці),
менше проникли в моря (деякі двокрилі). Розміри комах варіюють у дуже широких межах.

Комахи мають велике значення в медицині як трансмісивні тварини, носії збудників хвороб, а в сільському господарстві як шкідники. Зернових продуктів, які знищуються комахами щорічно в всьому світі, вистачило б для харчування 200 млн. людей.

Для людини комахи являються не тільки ектопаразитами, але й трансмісивними тваринами, наприклад воші, передають сипний та зворотний тиф, а також волинську лихоманку. Блохи переносять – чуму, туляремію, енцефаліт, епідемічний сипний тиф, жовту лихоманку. Двокрилі (мухи, комарі) переносять людині різноманітних протозоонозів, гельмінтозів та інфекцій. Муха це-це переносить трипанозомоз, комар анофелес – малярійних плазмодіїв, домашня муха – яйця аскариди та інших паразитичних червей, а також різноманітних мікробів: поліомієліта, тифа, туберкульоза, холери, сапа, дизентерію та інш. Муха-жигалка – сибірську виразку, туляремію. Личинки багатьох мух являються паразитами людини і тварини, викликають захворення, що називаються міазами тканевими та черевними (личинки мухи Вольфарта).

Корисні комахи відносяться до перетинчастокрилих - оси та бджоли, які є активними запилювачами рослин. Домашня комаха медоносна бджола дає воск та мед. Загальна продуктивність дбжіл Європи складає 10 000 тон воска та 50 000 тон меда на рік.

Крім того бджоли мають практичне значення в медицині: яд бджіл а також маточне молочко використовують в лікуванні ряду хвороб людини


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 67; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты