Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види внутрішнього аудиту
Організація внугрішнього аудиту здійснюється з урахуванням специфіки діяльності підприємства, тому на практиці в залежності від видів діяльності, які перевіряє служба внугрішнього аудиту, використовуються такі види внутрішнього аудиту - аудит фінансової звітності, аудит на відповідність та операційний аудит (рис. 2. 4)

Аудит фінансової звітності - традиційний вид аудиту, він передбачає оцінку достовірності фінансової інформації підприємства. Критеріями оцінки слугують існуючі принципи та положення бухгалтерського обліку. Внутрішній аудитор перевіряє дотримання на підприємстві вимог щодо ведення обліку та 'складанню фінансової звітності. Аудит фінансової звітності подшяється на:

а) плановий (регламентований), який проводиться в межах затвердженого плану роботи;

б) позаплановий (ініціативний), який здійснюється на вимогу власника, керівника підприємства.

Аудит па відповідність вимогам визначає, чи дотримуються на підприємстві вимоги законів, договорів, правил, норм, тощо. Він поділяється на два підвиди:

 

 

а) аудит на відповідність принципам, який включає процедури аудиторського контролю з точки зору дотримання (виконання) апаратом управління підприємством вимог законів та нормативних актів;

б) аудит на відповідність доцільності, який включає процедури аудиторського контролю діяльності посадових осіб підприємства на предмет раціональності, обrрунтованості та корисності їх діяльності.

Операційний аудит (управлінський аудит, аудит господарської діяльності) - передбачає вивчення аудиторами будь-якої частини процедур та операцій суб'єкта господарювання з метою оцінки їх продуктивності та ефективності та формулювання рекомендацій щодо економічного використання ресурсів, досягнення поставлених цілей. Під операційним аудитом розуміють супутні аудиту послуги. Операційний аудит включає в себе:

а) функціональний (міжфункціональний) аудит систем виробництва, управління та контролю;

б) організаційно-технічний аудит систем виробництва та управління;

в) всебічний аудит систем виробництва і управління.

Практика внутрішнього аудиту свідчить про значну мінливість обов'язків внутрішніх аудиторів в залежності від галузі економіки, органу управління, форм власності, джерел фінансування тощо.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты