Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДовідник рахунків
Читайте также:
  1. Ведення рахунків клієнтів.
  2. Вихідні дані для здійснення розрахунків в індивідуальному завданню
  3. Відомість розрахунків з торговими партнерами
  4. Довідник алгоритмів розрахунків
  5. Довідник бухгалтерських операцій
  6. Довідник кас підприємства
  7. Довідник матеріально-відповідальних осіб
  8. Довідник операцій для обліку товарообороту
  9. Довідник партнерів
  10. Довідник підрозділів

Цей модуль програми використовують для заведення та редагування довідника рахунків. Всі господарські операції на підприємстві, оформляються первинними документами, а інформація, що міститься у них, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку шляхом їх подвійного запису на відповідних рахунках. Перелік рахунків, схема реєстрації та кореспонденція рахунків встановлені Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджено наказом МФ України від 30.11.99 № 291). Виходячи зі специфіки роботи конкретного підприємства, складається довідник рахунків. Замовнику, з комплексом програм вже надається повністю сформований базовий довідник рахунків, який, при необхідності, в процесі роботи, може поповнюватися користувачем. Довідник є єдиним для всіх підрозділів.

Для довідника рахунків визначені наступні реквізити: код та найменування рахунку (субрахунку); тип рахунка (може бути активним, пасивним чи активно-пасивним), ознака групування інформації по рахунках при формуванні Головної книги (дані можуть бути згруповані по рахунку чи по субрахунку); ознака для накопичення оборотів з початку року по рахунку та їх відображення в Головній книзі та аналітичних відомостях (можуть друкуватися чи не друкуватися); ознака згорнутого сальдо по рахунку (встановлюється лише для активно-пасивних рахунків); три рівня для об’єктів аналітичного обліку (в якості об’єктів аналітичного обліку можуть виступати партнери, матеріально-відповідальні особи, розрахункові рахунки, каси підприємства, співробітники, статті витрат-доходів, номер звіту чи номер документа); ознака позабалансового рахунку; ознака можливого внутрішнього переміщення коштів по рахунку; ознака про ведення кількісного обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) по рахунку; ознака про ведення кількісного обліку по середньозважених цінах.

В довіднику використовуються такі специфічні поняття як рахунок (код якого складається лише з двох цифр), субрахунок (код складається з трьох цифр, причому перші дві цифри – це код відповідного рахунку), субрахунок другого порядку (код складається з чотирьох цифр, з яких перші три цифри вже код відповідного субрахунку).

Для того, щоб додати новий запис у довідник рахунків, необхідно натиснути на відповідну кнопку навігатора на нижній панелі вікна. Програма чистить усі поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення рахунку. Код рахунку повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 10 до 9999. При заведенні рахунку, який уже існує, на екрані з'являється відповідне повідомлення. При заведенні коду рахунку потрібно дотримуватися такого правила – субрахунок не може існувати без відповідного йому рахунку рахунку, а субрахунок другого порядку не може існувати без відповідного субрахунку.Далі, користувач послідовно вказує найменування рахунку, встановлює, за допомогою відповідних груп залежних перемикачів на екранній формі, тип рахунку, ознаку групування інформації для формування Головної книги та ознаку для накопичення оборотів з початку року. Наступний крок – визначення скільки рівнів аналітичного обліку буде мати даний рахунок, та для кожного рівня вибрати потрібні об’єкти аналітичного обліку з відповідних списків. Якщо якийсь рівень не буде використовуватися – вибирається зі списку значення «(немає)». При визначенні рівнів аналітичного обліку також необхідно дотримуватися деяких правил. По-перше, об’єкти аналітичного обліку на рівнях розташовуються в порядку зростання власних пріоритетів, а по-друге, не можна на декількох рівнях використовувати об’єкти з однаковими пріоритетами. Серед об’єктів аналітичного обліку найменший пріоритет (перший рівень аналітичного обліку) має стаття витрат-доходів; другий пріоритет (другий рівень аналітичного обліку) мають такі об’єкти: партнери, матеріально-відповідальні особи, розрахункові рахунки, каси підприємства, співробітники; третій пріоритет (третій рівень аналітичного обліку) має номер звіту, а четвертий (четвертий рівень аналітичного обліку) - номер документа. Інші ознаки для рахунку, такі як ознака згорнутого сальдо, ознака внутрішнього переміщення, ознака позабалансового рахунку, ознака про ведення кількісного обліку та ознака про ведення кількісного обліку по середньозважених цінах, вказуються шляхом встановлення чи зняття «галок» на відповідних незалежних перемикачах. Варто зауважити, що ознаку для групування інформації при формуванні Головної книги проставляється лише для рахунків, а ознака згорнутого сальдо буде активною тільки для активно-пасивних рахунків.

На формі поля для заведення коду та найменування рахунку зазвичай не доступні для редагування. Якщо є необхідність скорегувати код чи найменування рахунку, потрібно натиснути на кнопку, яка знаходиться праворуч від поля з найменуванням рахунку.

Для швидкого пошуку потрібного запису в довіднику рахунків, можна скористатися кнопкою «Проглянути». При цьому на екранній формі відображається таблиця з переліком усіх, визначених в довіднику рахунків, а над таблицею буде присутня панель фільтру. Ця панель містить список з найменуванням деяких реквізитів довідника та поле для заведення текстового фрагменту для фільтру. Якщо користувач вказав якийсь фрагмент у цьому полі, то в таблиці будуть відображатися лише записи, що містять вказаний фрагмент в обраній графі зі списку. В таблиці не передбачена можливість для редагування значень реквізитів, тому щоб внести зміни в поточний запис, необхідно двічі клацнути по ньому «мишею», вікно автоматично перейде у режим форми.Для того, щоб роздрукувати довідник на принтері чи переглянути друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. Для закриття поточного вікна та збереження всіх останніх змін, натисніть на кнопку „Закрити”.

5.5.16. Довідник статей витрат (доходів)

Цей програмний модуль призначений для заведення та редагування довідника статей витрат (доходів), які можуть використовуватися як об’єкти аналітичного обліку для деяких рахунків. Довідник статей створюється як єдиний довідник відразу для всіх підрозділів.

Сам довідник відображається у вигляді дерева, вузли якого містять визначені самим користувачем групи статей витрат (доходів) на першому рівні та безпосередньо найменування статей на другому рівні. За допомогою кнопки «Нова група» в довіднику можна створити нову групу статей, яка додається в кінець дерева на першому рівні у вигляді «папки», а замість назви групи з’являється текс з трьома крапками. При цьому даний вузол автоматично переходить в режим редагування тексту (про це сигналізує чорна рамка навколо надпису), і користувач має можливість вказати потрібну назву групи. Аналогічно, кнопка «Нова стаття» дозволяє додавати нову статтю витрат (доходів) у вже існуючу папку, яку обов’язково перед тим необхідно вибрати. Програма автоматично формує коди для груп та статей по такому правилу: для групи береться ціле число виду «х00», де «х» - це порядковий номер групи в дереві, який починається з одиниці; код статті це так саме ціле число, яке складається з порядкового номеру групи «х» та двох цифр, що відповідають порядковому номеру статті в цій групі.

Для того, щоб вилучити вибрану групу чи статтю з довідника, скористайтеся кнопкою «Знищити». Аби скорегувати назву вже існуючої групи чи статті витрат (доходів), необхідно спочатку виділити потрібний рядок в дереві, клацнувши по ньому лівою кнопкою «миші», а потім ще раз клацнути по позначеному рядку – як тільки з’являється чорна рамка навколо надпису, значить вузол дерева перейшов в режим редагування тексту. Для виходу з режиму редагування тексту та запису змін в базу даних, треба натиснути на клавішу {ENTER}.

Роздрукувати довідник на принтері чи переглянути друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів головного вікна, або натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. Для закриття поточного вікна треба натиснути на кнопку „Закрити”.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 24; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты