Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Використання ІТ в управлінні соціально-економічними системами
 

Зростання інформаційних потоків призводить до збільшення кількості людей, що працюють в інформаційній сфері. З розвитком продуктивних сил, ускладненням виробництва, його спеціалізацією і кооперацією спостерігається посилення цієї тенденції внаслідок того, що обсяг інформації постійно збільшується, а складність обробки зростає. Тому продуктивність праці людей, зайнятих в інформаційній сфері, зростає набагато повільніше, ніж тих, що безпосередньо створюють матеріальні цінності.

Інформатизація економіки - це процес її інтенсифікації на базі сучасних ІТ та створення індустрії інформаційних послуг.

Інформаційна послуга - задоволення потреб споживача за допомогою ІКТ. Це не лише надання певної інформації. Продаж матеріальних товарів через ІКТ можна також віднести до інформаційної послуги. Для таких послуг властивий цифровий спосіб (формат) надання, а також персоніфікація, тобто товар/послуга надається за індивідуальними вимогами споживача. Термін "інформаційні послуги суспільству" роз'яснюється у Директиві 2000/31/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 8 червня 2000 р. у ст. 2. "Послуга" - це будь-яка платна/безоплатна послуга в інформаційному суспільстві, що здійснюється дистанційно, через інформаційно-комунікаційні технології (за допомогою електронних засобів) за власним замовленням одержувача послуги, де: "дистанційно" - означає, що послуга надається без одночасної присутності сторін, тобто для географічно роз'єднаних осіб зі спільними інтересами, які спілкуються за допомогою телекомунікаційних засобів; "за допомогою електронних засобів" - означає, що послуга надіслана та одержана в місці призначення за допомогою засобів електронного обладнання обробки та зберігання даних і повністю надіслана, доставлена та одержана через канали передачі даних, радіо, оптоволоконні лінії або інші електромагнітні засоби; "за власним замовленням одержувача послуги" - означає, що послуга надається шляхом пересилання даних на власне замовлення.

Інформатизація суспільства охоплює всі процеси в економіці держави. Наслідком цього мають стати створення єдиного ринку фінансів, товарів, робочої сили, послуг, розвиток фінансово-економічних структур та механізмів у інформаційному суспільстві, підтримка електронного бізнесу та електронної комерції, систем електронних платежів.

ІТ прискорюють глобалізацію економіки суспільства у планетарному та регіональному масштабах.

Нині перед суспільством постають проблеми, спричинені поширенням електронного спілкування та навчання, електронних віртуальних підприємств, розширенням сфери застосування електронних помічників-агентів. Обмеження доступу до інформації викликають соціальні конфлікти.

Посилення зв'язку людини з комп'ютером шкодить здоров'ю людини, але водночас полегшує рутинну працю.

Створюється нове інформаційне суспільство зі своїми віртуальними цінностями і традиціями, інформація стає засобом управління масами. Віртуальні виставки, віртуальні музеї, електронні форуми, електронні фонотеки, електронне листування, електронні засоби масової інформації є активними носіями соціального і культурного впливу на людину, внаслідок чого формується людина нового типу на міждержавному та особистому рівнях. Соціально-правові, моральні, медичні аспекти використання імплантованих чипів, вплив технічних пристроїв, комп'ютерів з їх електромагнітними полями, лазерних установок на людину та її здоров'я - це предметні області, які ще не зовсім вивчені і потребують серйозного дослідження та аналізу науковцями різних сфер знань: психологів, медиків, біологів, філософів, соціологів, юристів тощо.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты