Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУчбові цілі. 2. Потапов В.А. Плодоводство и овощеводство
Читайте также:
  1. Учбові цілі.
  2. Учбові цілі.
  3. Учбові цілі.

1. Девятов А.С. Плодоводство. – Мн.: Ураждай;

2. Потапов В.А. Плодоводство и овощеводство. – М.: Колос, 1997;

3. Симонов А.С. Овощеводство и плодоводство. – М.: Агрропромиздат;

4. М.А. Казанина, В.Я. «Воронкова обработка и хранение сельскохозяйственной продукции»;

5. Е.П. Широков «Технология хранения и переработки плодов и овощей»;

6. Романюк Ч.М. «Растениеводство» (методические рекомендации по учебной практике);

7. Коледа К.В. «Растениеводство» - учебное пособие, 2008;

8. Кадыров М.А. Современные технологии производства растениеводческой продукции в Беларуси. –Мн.: УПИВЦ Минфина, 2005

9. Короневский В.И. Технология возделывания сельскохозяйственных культур. – М.: Ураджай, 2010

10. Действующие технические нормативные акт, ГОСТы, стандарты в Республике Беларусь

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 11

З пропедевтики ортопедичної стоматології

для студентів

ІІ курсу

 

Тема: « Термопластичні відбиткові маси. Фізико-хімічні властивості. Показання до використання. Методи отримання відбитків стенсом. Ускладнення.»

Тривалість заняття – 4 години.

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

Кафедра оториноларингології та пропедевтичної стоматології

 

«Затверджено»

на Ц.М.К стоматологiчних дисциплiн

 

голова д.мед.н. _____ О.В.Возний

 

“_____”___________20___р.

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 11

З пропедевтики ортопедичної стоматології

для студентів

ІІ курсу

 

Тема: « Термопластичні відбиткові маси. Фізико-хімічні властивості. Показання до використання. Методи отримання відбитків стенсом. Ускладнення.»

Тривалість заняття – 4 години.

Склав: Асистент Сапальов С.О.

 

 

Тема 11. Термопластичні відбиткові маси. Фізико-хімічні властивості. Показання до використання. Методи отримання відбитків стенсом. Ускладнення.

 

  1. Актуальність теми

Для виготовлення будь-якої конструкції протеза необхідно одержати відбиток тканин протезного ложа. Це досягається зняттям відбитків. Якісний відбиток - одна з гарантій успішного ортопедичного лікування. Тому кожний студент із самого початку своєї діяльності повинен у досконалості опанувати прийомами одержання відбитків із використанням різноманітних відтискних матеріалів. 

2. Цілі заняття:

 

Учбові цілі.

- Ознайомити студентів з фізико-хімічними властивостями гіпсу та термопластичних відтискних мас, їх перевагами та недоліками – 1 рівень.

- Студенти повинні знати показання та протипоказання до застосування гіпсу та термопластичних відбиткових матеріалів – 2 рівень.

- Дати можливість студентам опанувати навики – 3 рівень:

1) підбір відтискої ложки.

2) зняття анатомічних відбитків гіпсом .

3) зняття анатомічних відбитків стенсом .

4) техніка розрізу гіпсових відбитків.

 

 

2.2. Виховальні цілі пов'язані з:

- Формування у студентів професійної компетентності та уміння логічно мислити.

- Формування у студентів принципів медичної етики та деонтології.

 

  1. Матеріали доаудіторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція)
Дисципліна Знати Вміти
Попередні дисципліни: 1. Анатомія.     2. Гістологія. - будова верхньої щелепи; - будова нижньої щелепи; - будова вісочно-ніжньо-щелепного суглоба - анатомія зубів -будова слизової оболонки порожнини рота   визначити взаємовідношення верхньої та нижньої щелепи, пальпування руху голівки нижньої щелепи. Клінічно визначити наявність підслизового шару в різних ділянках слизової оболонки порожнини рота
Подальші дисципліни, що забезпечуються даною дисципліною: 1.Терапевтична стоматологія   2.Хірургічна стоматологія. Провести терапевтичне обстеження стоматологічного хворого Рентгендіагностика ЩЛО. Класифікація каріозних порожнин за Блеку. Свідчення до видалення зубів. Методи знеболення ЩЛО   Скласти план терапевтичної санації пацієнта Оцінити стан ЩЛО по рентгенологічній картині. Скласти план хірургічної санації пацієнта
Внутрішньонаочна інтеграція: 1. Мікропротезування 2. Незнімні ортопедичні конструкції. Знімні ортопедичні протези 3. Лікарські помилки в ортопедичній стоматології. Можливі ускладнення при протезуванні. Лікарська відповідальність. Перелік медичної документації. Алгоритм обстеження хворого, постановки діагнозу, вибору конструкції. Заповнити медичну документацію. Провести клінічне обстеження хворого, поставити діагноз, вибрати конструкцію.

   1. Вміст темы, граф логічної структури.

Додаток № 1. Тактичний алгоритм за темою: «Методи отримання відбитків стенсом»

Додаток № 2. Граф логічна структура теми: «Класифікація відбиткових матеріалів»


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты