Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАвторські системи
Читайте также:
  1. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  2. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  3. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  4. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  5. Вимоги до системи пожежного захисту
  6. Виробничі системи
  7. Виховна системи І. Канта.
  8. Впровадження та вдосконалення системи
  9. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасної світової системи

Авторська система являє собою програму, що має наперед підготовлені елементи для розробки інтерактивного програмного забезпечення. Застосування авторської системи - це, фактично, прискорена форма програмування: немає необхідності вивчати мову програмування або особливості Windows API, достатньо лише розуміти, як працюють програми.

Авторські системи класифікують за методологією, яка використовується для реалізації

проекту. До основних типів авторських систем відносяться:

1. Мова сценаріїв (Scripting Language) - найближчі за формою до традиційних мов програмування. Це потужні, об’єктно-орієнтовані мови програмування, які визначають за допомогою спеціальних операторів взаємодію елементів мультимедіа, розташування активних зон, призначення кнопок, синхронізацію та ін.

2. Зображувальне керування потоком даних (Icon/Flow Control) - забезпечують мінімальний час розробки. Основа - палітра піктограм (Icon Palette), що містить різноманітні функції взаємодії елементів програми, і направляюча лінія (Flow Line), яка показує фактичні зв’язки між піктограмами. Користувач переміщує піктограми з палітри на бланк сторінки, і отриманий документ стає проектом аплікації. Далі за допомогою діалогових вікон, пов’язаних з піктограмами, виконують зв’язування складових в єдине ціле і формування діалогу з користувачем.

3. Карточка з мовою сценаріїв (Card/Scripting) - досить потужний метод, який вимагає точної і жорсткої структуризації сюжету. Добре підходить для гіпертекстових аплікацій і для прикладних програм з інтенсивним переміщенням. Системи поставляються з великою кількістю шаблонів, прикладів і готових елементів користувацького інтерфейсу. Головний недолік - неможливість забезпечити точне керування синхронізацією та виконання паралельних процесів (всі події сценаріїв виконуються послідовно). Використовується для підготовки аплікацій, організованих у вигляді окремих карточок з гіперзв’язками між ними.

4. Часова шкала (Timeline) - елементи, що синхронізуються, вказуються на різних горизонтальних доріжках з робочими зв’язками між ними, що вказуються у вертикальних стовпцях. Основними елементами метода є трупа (cast) - база даних об’єктів, і партитура (score) - покадровий графік подій, що відбуваються з цими об’єктами. Головна перевага - дозволяє написати сценарій поведінки для довільного об’єкту. Кожна поява об’єкту з трупи в одному з каналів партитури називається спрайтом (sprite) і також вважається самостійним об’єктом. Для керування спрайтами в залежності від дій користувача в пакет вбудовано об’єктно-подійну мову сценаріїв (Scripting Language). Використовуються при створенні багатьох комерційних прикладних програм, де інтенсивно використовується мультиплікація або вимагається винхронізація різних мультимедійних складових.

5. Ієрархічні об’єкти (Hierarchical Objects) - візуальне представлення об’єктів та інформаційних складових мультимедіа-проекту, що дозволяє створювати досить складні конструкції з розвинутим сюжетом. Використовується професійними розробниками мультимедійних аплікацій.6. Гіпермедіа-зв’язки (Hypermedia Linkage) концептуальні зв’язки між окремими елементами. Можна створювати різні гіпертекстові аплікації з елементами мультимедіа.

7. Маркери (Tagging) - аплікації, побудовані за допомогою спеціальних команд - тегів, за аналогією з HTML і WinHelp. Найкраще підходять для створення діалогових довідникових матеріалів (словників та посібників).

Приклади авторських систем:

§ Adobe Acrobat - хоча в загальному не є авторською системою, але за його допомогою можна створювати мультмедіа-аплікації. Він дозволяє:

1) визначити порядок читання статті або документа;

2) створити різноманітні форми, що складаються з текстових полів, вікон, списків і кнопок управління;

3) встановити гіпертекстові зв’язки на окремий фрагмент документу, а також інші документи або Internet-сторінки;

4) включити в pdf-файл звукові та відео-компоненти, що приводить до створення повноцінних мультимедіа-аплікацій.

§ GLpro (Graphics Language for professionals) - одна з найяскравіших авторських систем, що використовує мову сценаріїв. Використовує більше 600 команд і змінних. Відрізняється можливістю створення невеликих але дуже ефективних мультимедіа-аплікацій, які можуть виконуватись на не дуже потужних комп’ютерах.

§ Macromedia Director - один з світових лідерів авторських систем. Значна частина розроблених мультимедіа-аплікацій була створена в Director, в тому числі, складані комп’ютерні аплікації та ігри. Відноситься до авторських систем з часовою шкалою і має дуже великі можливості.

§ Formula Graphics - може використовуватись для розробки інтерактивних мультимедіа-аплікацій. Має простий у використанні графічний інтерфейс і не накладає обмежень на використання мультимедіа-компонентів. Інформація може відображатись з використанням гіперзвв’язків і графіки. Має досить потужну об’єктну-орієнтовану мову, що містить понад 500 функцій і команд. Має програмовану 2D і 3D графіку. Може використовуватись для створення програм-заставок і програм-screensaver’ів. Підтримує растрову графіку, анімацію, текст, гіпертекст, звук, MIDI, звукові компакт-диски, кнопки із зображеннями, текстові кнопки, вікна редагування, списки, меню, полоси прокрутки і графіки. Є умовно-безкоштовною з деякими обмеженнями на функціональні можливості.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты