Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА №4. Організація інформації для керування системою
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  3. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  4. Види й властивості інформації
  5. Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою
  6. Вплив засобів масової інформації на формування біоетичного мислення особистості
  7. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу
  8. Державне управління системою загальної середньої освіти.
  9. Джерела інформації
  10. Джерела інформації

Міра, кількість та ентропія інформації в системі. Основні властивості інформації і повідомлень. Цикл керування системою міжнародних відносин. Інформаційне середовище. Інформаційні системи. Основні концепції побудови інформаційних систем. Системне проектування інформаційних систем. Інформаційні системи керування. Основні аксіоми теорії інформаційних динамічних процесів в системі міжнародних відносин.

 

 

ТЕМА №5. Методи виміру та прогнозування стохастичних показників системи

Загальні поняття випадкових величин в системі та їх основні характеристики. Дискретні та неперервні величини. Класифікація подій. Методи аналізу ймовірностей випадкових подій. Розрахунок ймовірностей подій, як співвідношення кількості сприятливих результатів до загального числа результатів.Розрахунок ймовірностей подій за допомогою графів можливих результатів. Розрахунок ймовірностей складних подій, що представлені в вигляді комбінаторних елементарних подій. Функція розподілу випадкової величини. Числові характеристики випадкових величин (мода, медіана, математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації). Закони розподілу випадкових величин (параметрична статистика). Рівномірний закон розподілу. Нормальний закон розподілу. Біноміальний закон розподілу. Геометричний закон розподілу. Гіпергеометричний Геометричний закон розподілу. Закон розподілу Пуассона. Показовий (експонентний) закон розподілу. Розрахунок та прогнозування випадкових подій в системі міжнародних відносинах.

 

ТЕМА №6. Шкали вимірювання випадкових величин. Перевірка статистичної гіпотези

Номінальна, рангова, інтервальна та відносна шкала (непараметрична статистика). Поняття статистичної гіпотези. Біноміальний критерій перевірки статистичної гіпотези. Критерій "хі-квадрат" перевірки статистичної гіпотези. Використання коефіцієнта конкордації для перевірки статистичних гіпотез в міжнародних відносинах.

 

ТЕМА №7. Аналіз взаємозалежності

Залежності та взаємозв'язок випадкових подій в системі. Функціональна та статистична залежність. Властивості взаємозалежності. Аналіз взаємної спряженості випадкових величин. Показник спряження c2. Коефіцієнт Пірсона. Коефіцієнт Чупрова. Коефіцієнт контингенції. Коефіцієнт асоціації. Використання коефіцієнтів взаємозалежності в міжнародних відносинах.

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 16; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты