Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Диференційно-діагностичний опитувальник
Припустімо, що після відповідного навчання ви зможете виконува-ти будь-яку роботу Проте якщо б вам довелося вибирати тільки з двох можливостей, якій з них ви віддали б перевагу?

1а Доглядати за тваринами 16 Обслуговувати машини, прилади

(стежити, регулювати)

2а Доглядати хворих, лікувати їх 26 Складати таблиці, схеми, програ

ми для обчислювальних машин За Стежити за якістю книжкових 36 Стежити за станом, розвитком

ілюстрацій, художніх листівок рослин

4а Обробляти матеріали (дерево, 46 Постачати товар споживачеві (рек-

тканини, метал, пластмасу тощо) ламувати, продавати)

5а Обговорювати науково-популяр- 56 Обговорювати художні твори (п'є

ні книжки, статті си, концерти)


ба. Вирощувати молодняк (тварин 66.Тренувати товаришів (або молод-
будь-якої породи) ших) з виконання певних дій —

трудових, навчальних, спортивних

7а. Копіювати малюнки, зображення 76.Керувати будь-яким вантажним

(піднімальним чи транспортним) засобом (піднімальним краном, трактором, тепловозом тощо)

8а. Повідомляти, роз'яснювати лю- 86. Художньо оформляти виставки,
дям потрібні їм відомості (у довід- вітрини (чи брати участь у під-

ковому бюро, на екскурсії тощо) готовці п'єс, концертів)

9а. Ремонтувати речі, вироби (одяг, тех- 96. Виправляти помилки у текстах,

ніку), житло таблицях, малюнках

10а. Лікувати тварин 106. Виконувати обчислювальні роз-

рахунки

На. Виводити нові сорти рослин 116. Конструювати, проектувати нові

види промислових виробів (ма­шин, одягу, будинків, продуктів споживання тощо)

12а. Розбирати суперечки між людь- 126. Розбиратися у кресленнях, схемах,
ми (переконувати, роз'яснювати, таблицях (перевіряти, уточнюва-

заохочувати, карати) ти, упорядковувати)

13а. Спостерігати, вивчати роботу гурт- 136. Спостерігати, вивчати життя мік-

ків художньої самодіяльності робів

14а. Налагоджувати медичні прилади, 146. Надавати медичну допомогу лю-

апарати дям при пораненнях, опіках, ударах

15а. Складати точні описи-звіти про 156. Художньо описувати зображува-

спостережувані явища, події, вимі- ні події (спостережені чи уявні)

рювання об'єктів тощо

16а. Робити лабораторні аналізи у 166. Приймати, оглядати хворих, вес-
лікарні ти з ними бесіди, призначати лі-

кування 17а. Малювати чи розписувати стіни 176. Виконувати монтаж будівлі чи

приміщень, поверхню виробів складання машин, приладів

18а. Організовувати культпоходи ро- 186. Грати на сцені, брати участь у
весників чи молодших (до театрів, концертах

музеїв), екскурсії, туристичні по­ходи тощо

19а. Виготовляти за кресленнями де- 196. Займатися кресленням, копіюва-
талі, вироби (машини, одяг), спо- ти креслення, карти

руджувати будинки

20а. Проводити боротьбу з хвороба- 206. Працювати на клавішних маши-
ми, зі шкідниками (лісу, саду) нах (телетайпі, комп'ютері тощо)

Після ознайомлення з інструкцією до опитувальника слід на прик­ладі першої пари альтернатив пояснити принцип заповнення листка відповідей. Якщо учні віддають перевагу доглядові за тваринами, то повинні поставити знак плюса (+) у клітинці листка відповідей, позна­ченій індексом 1а, а в клітинці 16 — поставити знак мінуса (-). І навпа­ки, якщо вони віддають перевагу обслуговуванню машин і приладів, то мають поставити знак (+) у клітинці 16, а знак (-) — у клітинці 1а.


Опрацювання результатів. Після заповнення листка відповідей здійс­нюється підрахунок кількості плюсів і мінусів за стовпчиками. Таких стовпчиків у листку відповідей п'ять, і кожний з них об'єднує професії одного з п'яти основних типів.

1. Професії типу П — «людина — природа» (тваринник, агроном,
ветеринар).

2. Професії типу Т — «людина — техніка» (слюсар, швачка, шофер,
інженер, механік).

3. Професії типу Л — «людина — людина» (продавець, медсестра,
вчитель, вихователь).

4. Професія типу 3 — «людина — знакова система» (кресляр, про­
граміст, лінгвіст).

5. Професія типу X — «людина — художній образ» (художник, ре­
жисер, маляр, критик).

Домінантна сфера професійних інтересів визначається за стовпчи­ком, що має максимальну кількість плюсів. Стовпчик із переважною кількістю мінусів вказує на сферу діяльності, до якої опитуваний не має інтересу. Аналізуючи відповіді, особливу увагу звертають на студентів, які не виявили інтерес до професії типу Л — «людина — людина» (4 і більше мінусів у третьому стовпчику).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 32; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты