Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПІД ЧАС ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  5. Апаратні засоби роботи з відео
  6. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  7. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  8. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
  9. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  10. Види навчальної діяльності учнів на уроці

Мета:усвідомлення сутності, принципів, функцій групової роботи на засадах співробітництва; формування комплексу вмінь організовувати групову діяльність на уроці як умови вдосконалення педагогічного професіоналізму.


Обладнанняплакат із висловлюваннями вітчизняних і зарубіжних учених-педагогів про навчання в співробітництві, схеми «Організація групової взаємодії на уроці», «Функції і принципи навчання в співробітництві», фрагменти уроків, де представлено організацію групової взаємодії (відеозаписи й тексти з педагогіч­ної літератури), зразки інструкцій для організації роботи в групах

Опорні поняттягрупова робота на уроці, рольова участь, індивідуальна робота на уроці, співробітництво на уроці, парна форма організації навчальних занять, на­вчальний діалог

Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до обговорен­
ня основних теоретичних питань

1 1 Генеза та значення групової навчальної роботи школярів, необхідність опа­нування вчителем технологи її організації

1 2 Принципи організації групової навчальної роботи 1 3 Групова робота на уроці

I 4 Організація взаємодії між учнями під час групової роботи

2. Виконати (усно) запропоновані завдання (прийоми 1—5, задачі 1—3, впра­
ви (1-3)

3. Розробити (письмово) фрагмент уроку з використанням групової роботи
учнів Підготуватися до проведення цього фрагмента, обдумавши діяльність учите­
ля щодо організації активної взаємодії в мікрогрупах (вправа 4)

Список рекомендованої літератури

1 Григорьев С А , Раевский А М Групповая форма работы на уроке // Сов
педагогика - 1989 - №8 - С 38-42

2 ДьяченкоВ К Сотрудничество в обучении — М , 1991 — С 24 —60, 134 —
165

3 Лийметс X Й Групповая работа на уроке — М , 1975 — С 4 — 33

4 Малеваний Ю Й О современном уроке // Молодому учителю / Сост
Е С Березняк - К , 1988 - С 137-150

5 Оконь В Введение в общую дидактику — М , 1990 — С 40—43

6 Палат Е С Обучение в сотрудничестве // Новые педагогические й ин-
формационные технологии в системе образования / Под ред Е С Полат —
М ,2001 - С 24-64

7 Полетило С А Організація групової навчальної роботи старшокласників
на уроках // Педагогіка Респ наук -метод зб — К , 1989 — Вип 28 —
С 26-308 Психолога педагогические аспекты учебного процесса в школе — К , 1983 —
С 145-158

9 Селевко Г К Современные образовательные технологии Учеб пособие —
М , 1998 - С 47-50, 101-113, 180-201

10 ЦукерманГ А Зачем детям учиться вместе? — М , 1985 — С 34—40, 46 —79

I1 Шевченко С Д Школьный урок как научить каждого — М Просвеще-
ние, 1991 -048-49,75-90,101-103


ХІД ЗАНЯТТЯ


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты