Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДІАЛОГ У ПРОЦЕСІ БЕСІДИ
Читайте также:
  1. II. Діалогічні
  2. Quot;Просвіти" та їх роль у культурному процесі
  3. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  4. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  5. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  6. Бюджет жіктеуі, бюджет процесі, оның кезеңдері. Бюджеттік бағдарламалар
  7. Виконання вправ на розвиток уміння спілкуватися з учнями під час індивідуальної бесіди
  8. Вплив глобальних процесів на розвиток культури.
  9. Динаміка соціально-економічних процесів
  10. Діагностування комунікативної готовності до діалогу з дитиною

Мета:формування установки на діалогічне спілкування з учнями у процесі вивчення нового матеріалу оволодіння технологією ведення бесіди на уроці, забез­печення пізнавальної активності в навчальному процесі

Обладнаннясхеми технології побудови евристичної бесіди та порівняльної характеристики рівнів пізнавальної активності учнів

Опорні поняттяевристична бесіда, емоційний фон уроку, репродуктивний, по­шуковий, творчий рівні пізнавальної активності учнів


Завдання длястудентів

1. Підготуватися до співбесіди, використовуючи рекомендовану літературу
і свої спостереження під час педагогічної практики

1 1 Місце бесіди вчителя на уроці 1 2 Рівні пізнавальної активності учнів

1 3 Евристична бесіда як діалог з учнем, технологія а побудови 1 4 Майстерність організації педагогічної взаємодії у процесі ведення бесіди на уроці

2. Виконати вправи (1—4 — усно, 5 — письмово) Для виконання вправи 5
викладач визначає тему уроку для мікрогруп

Список рекомендованої літератури

&1 Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — М , 1989 — С 223-228

2 Буяльский Б А Курс на мастерство — К , 1974 — С 39 — 43

3 Лукач С П Бесіда на уроках мови — К , 1990 — С 6 — 18,27—30

4 Стоунс Э Психопедагогика - М , 1984 - С 314-318

5 Яковлев Н М , Сохор А М Методика й техника урока в школе — М ,
1985 - С 90-96


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты