Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

МОНОЛОГ ЯК ПРИХОВАНИЙ ДІАЛОГ

Мета:усвідомлення специфіки організації взаємодії вчителя з учнями під час викладу нового матеріалу у формі монологу, опанування технології побудови при­хованого діалогу.


Обладнання:підручники за фахом, схема «Аналіз забезпечення діалогізації монологу вчителя на уроці», відеозаписи фрагментів уроку зі зразками педагогіч­ного монологу

Опорні поняття:активізація навчання, діалог, модальність, монолог, образне бачення, персоніфікація, співпереживання, співроздуми, установка на відповідь

Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до обговорен­
ня головних теоретичних питань

1 1 Труднощі, які виникають в учнів у процесі сприймання монологу вчителя під час викладу нового матеріалу

1 2 Поняття активізація навчання, сутність активізації сприймання учнями нового матеріалу

1 3 Технологія побудови педагогічного монологу як внутрішнього, приховано­го діалогу

2. Виконати усно вправи

3. Розробити за визначеною темою фрагмент уроку — виклад нового матеріалу
у формі монологу Визначити прийоми діалогізації висловлювання Підготуватися
до проведення розробленого фрагмента в аудиторії

Список рекомендованої літератури

1 Воробьев Г Г Школа будущего начинается сегодня —М,1991 —С 150 — 159

2 Зимняя Й А Психологические вопросы лекционной пропаганди // Осно­
ви лекторского мастерства — М , 1985 — С 68 — 76, 89 — 96

3 Зорина Л Я Слово учителя в учебном процессе — М , 1978 — С 25 — 28,
41-45

4 Карнеги Д Как выцрабатывать уверенность в себе й влиять на людей, высту
пая публично - М , 1989 - С 367-383, 437-470

5 1'оман Іржі Мистецтво говорити — К , 1989 — С 233 — 255

6 Яковлев Н М , Сохор А М Методика й техника урока в школе — М ,
1985 - С 59-113

7 Юсупов Й М Психология взаимопонимания — Казань, 1991 — С 106—118

ХІД ЗАНЯТТЯ


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты