Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДІАЛОГ З УЧНЯМИ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ УРОКУ.

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАЛАШТОВУВАННЯ УЧНІВ

НА УРОК

Мета:розвиток уміння конструювати ситуації початку уроку на засадах кон­тактної взаємодії вчителя з учнями Формування установки на діалогічне спілку­вання з учнями в процесі навчання

Обладнання:відеозапис ситуацій початку уроку, роздатковий дидактичний матеріал

Опорні поняття:актуалізація досвіду учнів, дистанція у спілкуванні, когнітив-на установка, контакт очей, особистісний контакт, особистісна позиція вчителя, психо­логічне налаштовування на урок, рольова позиція вчителя

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди

1 1 Особливості ситуацій початкового етапу уроку (з погляду вчителя і учнів) Завдання вчителя на початковому етапі уроку

1 2 Особистісний контакт як мета і результат спілкування вчителя з учнями в ситуаціях початку уроку Способи встановлення особистісного контакту

1 3 Активізація уваги учнів на початковому етапі уроку Формування готов­ності до пізнавальної діяльності

1 4 Режисура ситуацій початкового етапу уроку

2. Виконати вправи 1 (завдання 1—4), З

3. Підготуватися до моделювання ситуацій початкового етапу уроку, розроби­
ти його задум (вивчення нового матеріалу, клас, тема за бажанням студента), до
якого включити такі елементи вітання, звертання до класу, повідомлення теми
уроку, мотивування її вивчення, активізацію уваги учнів, створення установки на
пізнавальну діяльність Скласти режисерський план власної діяльності в ситуації,
аргументувати його доцільність Реалізувати свій задум в умовах аудиторної ро­
боти


Список рекомендованої літератури

1 Основи педагогического мастерства Метод указаний к практическим заня-
тиям для студентов IV курса —Полтава 1984 — С 24 — 26

2 Гін А Основи педагогічної майстерності // Завуч — 2000 — № 8 —
С 1-6

3 Кан Калик В А Учителю о педагогическом общении — М , 1987 — С 32 —
37,42-43,110-117

4 Карнеги Д Как завоевывать друзей й оказывать влияние на людей Пер
с англ / Общ ред й предисл В П Зинченко, Ю М Жукова — СПб ,
1992 -С 63-77,82-99,117-120

5 Концепція продуктивного навчання // Завуч —2000 —№36 — С 1—8

6 Кзмпбелл Р Как на самом деле любить детей — М , 1992 — С 40 — 43,
46-47

7 Мороз О Г, Омеляненко В Л Перші кроки до майстерності — К , 1992 —
С 15-18

8 Стоунс 3 Психодидактика Психологическая теория и практика обучения
Пер сангл / Подред Н Ф Талызиной - М , 1984 - С 318-322

9 Фурман А В Проблемні ситуації в навчанні — К, 1991 — С 81—92

10 Яковлев Я М , Сохор А М Методика й техника урока в школе В помощь начинающему учителю — 3 еизд , перераб идоп — М , 1985 — С 43 — 51


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты