Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На подальшу діяльність
Вправа 1. Розвиток уміння визначати мету, педагогічну доцільність діяльності вчителя на початку уроку, аналізувати техніку створен­ня ситуацій діалогу.

1. Ознайомтеся з описом досвіду роботи вчителів зі створення ситу­
ацій активного пізнавального пошуку на початковому етапі уроку (літе­
ратуру за фахом рекомендує викладач). Які психологічні особливості
учнів у ситуаціях початку уроку враховані вчителями? Як вони дола­
ють різні бар'єри на початку спілкування з учнями? За допомогою
яких прийомів в учнів створюється установка на активну пізнавальну
діяльність? Назвіть елементи спілкування-діалогу в цих ситуаціях, які
допомогли вчителеві збудити пізнавальний інтерес учнів.

2. Ознайомтеся з варіантами звернення вчителів до учнів 5 класу на
початку уроку. Яку функцію виконують звернення вчителя в подібних
ситуаціях? Яку психологічну роль вони можуть відігравати? Яким
може бути жанр, зміст такого звернення? Як ви визначили б мету


звернень учителів у наведених ситуаціях, який відгук учнів вони перед­бачають? За допомогою яких засобів учителі намагаються створити си­туацію діалогу з учнями?

Варіант А

Доброго дня, діти! Мене звуть Ганна Михайлівна. Я вчитиму вас математики. Сьогодні у нас з вами перша зустріч. Я чекала на неї і дуже хотіла дізнатися: які ви? Впевнена, що й ви чекали на мене: бачу усміш­ки на ваших обличчях і зацікавленість в очах. Мені дуже хочеться, щоб ми стали друзями. Проте для цього нам треба докласти зусиль. Споді­ваюся на вашу допомогу — старанність, ретельність у роботі, серйозне ставлення до цариці наук — математики. Зі свого боку, обіцяю зробити наші зустрічі цікавими й корисними. Бачу, є згода в товаристві. Отже, продовжимо урок.

Варіант Б

Доброго дня, друзі! Дзвінок нагадав нам про початок уроку. Тож, зосередьтеся, хвилинка тиші! Кожний подумав про себе, перевірив: чи в порядку моє вбрання, зачіска, що роблять мої руки, на що дивляться очі? Навели порядок у своїх думках, зосередили ті, які допоможуть краще працювати на уроці. Всі готові до нових відкриттів? Отже, роз­почнімо наш урок.

3. Ознайомтеся з описом різних моделей поведінки вчителя під час вітання з учнями на початку уроку. Як ви визначили б характер пове­дінки вчителя? Проаналізуйте її педагогічну доцільність. Які психо­логічні чинники зумовили вибір учителем тієї чи тієї моделі поведін­ки? Ваші пропозиції щодо здійснення гідної самопрезентації вчителя.

А. Вчитель поспіхом заходить до класу, по дорозі до свого столу просить учня прилаштувати біля дошки таблицю, потім кидає швид­кий погляд на учнів, жестом долоні запрошуючи їх сідати. Мовляв, нічо­го витрачати час на дрібниці. Без пауз, на одній ноті промовляє: «Здрас­туйте, сідайте, розпочинаємо урок».

Б. Учні заходять до класу — кабінету вчительки, яка робить останні приготування до уроку. Розміщуються з шумом на своїх місцях. Дзвінок. Учителька, гортаючи книжку, кидає невиразний погляд на клас, в якому не стільки емоційний відгук на появу учнів, скільки данина викону­ваній ролі педагога. Нечітке, не зафіксоване увагою учнів вітання «Доб­рий день!» ніби розчиняється в наступних словах учительки про відсутніх, необхідність тиші і повідомлення теми уроку.

В. Учитель спокійно заходить до класу і кидає уважний погляд, який ніби вбирає в себе все: обличчя учнів, їхній настрій, готовність до роботи. Його зовнішній вигляд налаштовує на ділове спілкування. Коротка пау­за — погляд стає виразнішим, перший (з близької відстані) контакт очей учителя і учнів, невербальне повідомлення інформації: «Я чекав на зустріч з вами, я прийшов до вас, щоб разом вчитися думати...» Після цього — небайдуже, з вивіреними паузами: «Доброго дня, діти! Радий бачити і вітати вас. Сідайте зручніше. Продовжимо нашу співпрацю».


Ознайомтеся з різними варіантами вітання, що їх обирають учителі, звертаючись до учнів. Яке додаткове психологічне навантаження вони можуть спричинити? В яких ситуаціях їх доцільно використовувати? Опишіть і продемонструйте техніку привітання вчителя в конкретних ситуаціях.

Варіанти вітання до учнів: «Доброго ранку!»; «Доброго дня!»; «Доб­рий день, діти!»; «Здрастуйте!»; «Вітаю вас!»; «Здрастуйте, 6-а!»; «Доб­рий день, десятикласники!»; «День добрий, любі друзі!»; «Рада вітати всіх у класі!»; «Мої вітання любителям мандрів і пригод!»; «Мої щирі вітання переможцям шкільного конкурсу!»; «Вітаю всіх розумниць і розумників!»; «Вітаю, шановне товариство!»; «Добрий день, шановні!»

Проаналізуйте відеозапис варіантів вітання вчителя з учнями. Роз­робіть вимоги до техніки вітання в ситуаціях початку уроку.

Вправа 2.Розвиток уміння конструювати ситуації початку уро­ку, використовуючи зразок. Розробіть власний варіант початку уроку, використавши запропонований дидактичний матеріал. Обміркуйте за­соби створення на уроці ситуації діалогу вчителя з учнями, активізації уваги, формування готовності до пізнавальної діяльності.

Варіанти організації роботи студентів:

А. Усі студенти розробляють урок на одну тему, отримують однако­вий дидактичний матеріал; під час обговорення результатів роботи важ­ливо, щоб студенти побачили можливість поліваріативного використан­ня того самого матеріалу за умови творчого розв'язання поставленого завдання.

Б. Студенти працюють у мікрогрупах (3 — 5 осіб) над різними тема­ми уроків, але розв'язують спільне навчальне завдання, їм дають різний дидактичний матеріал. При обговоренні результатів роботи важливо зосередити увагу також на можливості різноманітного дидактичного забезпечення у розв'язанні однакових завдань початкового етапу уроку.

В. Різні модифікації варіантів А і Б.

Зразок дидактичного матеріалу під час організації роботи студентів за варіантом А (факультет української філології).

Ситуація: Ви готуєтеся до першого уроку в 5 класі на тему «Займенник». Як можна використати казку Я. Корчака для формуван­ня мотивації до навчальної діяльності у школярів, збудження у них пізнавального інтересу? Обміркуйте техніку вашого спілкування з учня­ми. Дидактичний матеріал: казка Я. Корчака.

«Я розповім вам про одне невелике слово, таке розумне, що навіть важко повірити. Це таке маленьке слово — «хто».

Постукали у двері — ти питаєш: «Хто?», а якби не було цього малятка Хто, ти мусив би спитати: «Це Казик стукає.., чи тітка? чи гончар? чи продавець посуду?..» А той усе відповідав би: «Ні, ні, ні». і ти міг би так цілі три години підряд запитувати і не вгадати. Ти спіт­нів би, як миша, розізлився б, не їв, не пив, а все запитував. А так: «Хто


там?» — і в цьому коротенькому «хто» сидять усі імена, всіх на світі людей. Хто — це займенник».

Вправа 3.Розвиток умінь розробляти режисерський план початку уроку з орієнтацією на спілкування.

Відомо, що початок уроку залежить від багатьох обставин, які важ­ливо враховувати вчителеві у процесі організації навчання. Одна з пе­редумов успіху — попереднє розроблення своєрідного режисерського плану дій учителя. Уявіть, що вам потрібно провести урок у таких ситуаціях:

А. В середині навчального року вас призначили викладати в класі замість учителя, який пішов зі школи. Учні любили вчителя. Це ваш перший урок у новому класі і перше знайомство з учнями.

Б. Ваш наступний за розкладом урок у класі, в якому ви викладаєте. Перед вашим уроком в учнів була контрольна робота з іншого предмета.

В. Вас попросили на перерві провести урок з вашого предмета замість уроку вчителя, який захворів. Учнів не встигли попередити про заміну.

1. Розробіть варіанти початку уроку з орієнтацією на умови кожної
ситуації. Визначте психолого-педагогічні особливості ситуацій, що зу­
мовлюють характер спілкування, поведінки вчителя.

2. Обґрунтуйте вибрані вами шляхи встановлення особистісного
контакту з учнями, створення ситуації діалогу і переходу до подальшої
пізнавальної діяльності.

3. Умотивуйте план режисури власної поведінки в класі (особли­
вості зовнішнього вигляду — міміку, рухи, жести, позу, ходу — і його
психологічну роль; зміст звернення до учнів, емоційну насиченість і
підтекст мовлення; вибір дистанції спілкування, орієнтацію в просторі
класу; бажані атмосферу, темп початку уроку і засоби створення їх).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 90; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты