Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПід час розроблення задуму уроку з позицій авторитарного й гуманістичного навчання
Мета роботи — розвиток діалогічного мислення студентів, умінь порівняльного аналізу педагогічної ефективності моделей уроків-діа-


логів і уроків-монологів, елементів технології гуманістичного та автори­тарного навчання.

Розглядаючи самостійну роботу студентів, важливо звернути їхню увагу на аналіз спрямованості, логіку мисленнєвої діяльності вчителя під час розроблення задуму уроку: що є для вчителя визначальним у розробленні теми? на чому зосереджено його увагу? як визначається мета? яка роль відводиться учням, чи сприймаються вони як співавто­ри уроку? чи відбуваються реальні зрушення в розвитку особистості дитини на уроці? чи може урок для неї мати особистісний смисл?

ТВОРЧИЙ ЗАДУМ УРОКУ

як діалогу вчителя з учнями

Мета:оволодіння технологією розроблення задуму уроку на ґрунті діалогічної взаємодії вчителя з учнями; формування установки на творчий підхід до розроб­лення задуму уроку.

Обладнання:відеозаписи уроків, роздатковий дидактичний матеріал: зразки різних варіантів уроків, опубліковані в педагогічній літературі.

Опорні поняття:творчий задум уроку, мета, надзавдання уроку, дидактична мплель VпокV. конгенікятивня забезпеченість Vґюк•V.

Завдання для студентів

і. Підготуватися до співбесіди, опрацювавши рекомендовану літературу.

1.1. Поняття «творчий задум уроку». Прогнозування ситуацій діалогу на етапі
розроблення задуму уроку.

1.2. Визначення мети й надзавдання уроку як перспективи особистісного роз­
витку учнів.

1.3. Створення умов для стимулювання пізнавальної активності учнів у нав­
чальному діалозі з учителем.

1.4. Комунікативне забезпечення діалогу вчителя з учнями на уроці.

2. Виконати вправи 1—5.

3. Розробити власний задум уроку і підготуватися до його презентації (те­
ма уроку, клас — за вибором студента). Аргументувати свою професійну пози­
цію, визначити умови успішної творчої діяльності під час розроблення задуму
уроку.


Список рекомендованої літератури

& 1. Основи педагогического мастерства / Под ред. Й. А. Зязюна. — М., 1989. — С. 212-219.

2. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987. — С. 26 —
33.

3. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. — 3-є изд.,
перераб. й доп. - М., 1992. - С. 26-39, 77-83, 91-93.

4. Мороз О. Г., Омеляненко В. Л. Перші кроки до майстерності. — К., 1992. —
С. 45-50.

5. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. — М., 1987. —
С. 16-28.

6. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. — К., 1989. — С. 20 — 39.

7. Гін А. Основи педагогічної майстерності // Завуч. — 2000. — № 8. —
С. 1-6.

8. Освітяни про сучасний урок // Завуч. — 2000. — № 23-24. — С. 9.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 24; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты