Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХІД ЗАНЯТТЯ 1. Психологічне налаштовування на роботу
Читайте также:
  1. VI. Основні етапи заняття
  2. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
  3. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  4. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  5. Відомі такі дані про роботу 15 молокозаводів у звітному році
  6. Діагностування готовності до заняття
  7. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу
  8. Заняття з фізичної культури
  9. Заняття з фізичної культури на повітрі
  10. Заняття № 1.

Цей етап заняття охоплює два види діяльності а) актуалізацію опор­них знань із проблеми професійно-педагогічного спілкування, б) прове­дення вправ на створення робочого самопочуття на занятті Перший тур — актуалізацію опорних знань на конкурсі можна провести в різних формах як бліцтурнір мікрогруп за заздалегідь розробленими питаннями, як захист підготовлених опорних конспектів тощо

Журі конкурсу (студенти старших курсів, учителі) визначає пере­можців цього туру за глибиною і топкою педагогічної думки, оригінальніс­тю задуму, вмінням переконливо обстоювати свою позицію Другий тур психологічного налаштовування являє собою виконання всією гру­пою під керівництвом студентів вправ, що допомагають зняти м'язову напруженість, зосередити увагу, підключити уяву, підготувати мовний апарат до активної діяльності, а весь організм — до умов спілкування

Журі оцінює роботу кожного залежно від оперативності встановлення контакту з групою на початку організації вправи, чіткості інструктажу, здатності розподіляти увагу при керівництві виконанням вправи, вияв­лення педагогічного такту під час узагальнення результатів виконання

Виконання вправ на підготовлену комунікацію

До конкурсу кожний студент вибирає ситуацію зі шкільного життя, яка, на думку вчителя, потребує індивідуальної розмови, і розробляє орієнтовний зміст бесіди, що спонукала б учнів до самостійного прий­няття рішення та усвідомлення відповідальності за нього

Теоретичне обґрунтування задуму і технологи проведення бесіди студент здійснює в контрольній роботі, успішне виконання якої стає


допуском до участі в конкурсі В ній викладено бачення сутності кон­флікту, можливих бар'єрів, накреслено шляхи наближення інтересів співрозмовників у спілкуванні, обґрунтовано вибір рольової позиції, стилю спілкування та доцільних прийомів взаємодії

У цьому, третьому, турі конкурсу кожний студент демонструє фрагмент бесіди, обравши партнером свого колегу або запросивши учня, який дістає стислу інформацію про зміст ситуації

Аналізуються глибина педагогічної думки в обґрунтуванні задуму, забезпечення суб'єкт-суб'єктних стосунків у спілкуванні (активізація внутрішніх ресурсів співрозмовника, сприяння його самоактуалізації), дотримання тактики розвивальної поради (перевага реакцій розумін­ня над іншими реакціями вчителя), здатність до активного слухання та добору прийомів доцільного впливу


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты