Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу
Студентам пропонують кілька вправ за вибором викладача залежно від умов роботи: аналіз спостережень у школі, відеозаписів уроків, тек­стових матеріалів (для формування вміння бачити, усвідомлювати й аналізувати діалогічну взаємодію в монолозі вчителя).

Вправа 1.Проаналізуйте фрагмент відеозапису уроку студента. Схарактеризуйте різновид усного мовлення вчителя (монолог чи діа­лог). Проаналізуйте, як учитель «передає» свою мету учням, здійсню-


ючи мотивацію сприйняття теми — через осмислення учнями власних проблем чи як необхідність розв'язання поставленого завдання. Визначте характер діяльності майбутнього вчителя: монологічною чи діалогіч­ною є його педагогічна дія.

Вправа 2.Ознайомтеся з фрагментом уроку, проведеного М. Качурі -ним за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» у 10 класі (Див.: Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках ли-тературы. — М., 1988. — С. 85 — 86). Урок проводиться у вигляді уявної екскурсії місцями, де відбувалися події роману. Нижче наведено части­ну монологу вчителя.

— Ви пам'ятаєте, мабуть, ту подію в романі «Злочин і кара», яка сталася саме тут, на цьому мосту. Спробуймо уявити, як це було. Щоправда, тоді стояла липнева спека, а зараз зима...

Уже здійснивши свій страхітливий «експеримент», Раскольніков вештався по місту, не в змозі зрозуміти, що ж таке і навіщо він скоїв... і опинився тут, посеред мосту, де ледь не потрапив під копита коней.

Тут треба звернутися до рядків роману: «Він стояв і дивився вдалечінь довго і пильно... Незрозумілим холодом віяло завжди на нього від цієї величної панорами... Дивувався він завжди своєму похмурому й загадко­вому враженню і відкладав розгадку його, не довіряючи собі, на майбутнє».

Загадку Раскольніков не розгадав — ні тоді, на мосту, ні пізніше. Але недарма ж він поставив її перед нами, читачами, та ще й подав так збільшено, підкреслено. Чи не спробувати розгадати?

...Ми з вами так і вчинимо: будемо дочитувати роман на мосту, на площі, на вулиці й міркувати над загадкою, яку загадав нам автор. Мож­ливо, це відкриє нам щось нове в цьому безконечно складному творі.

Проаналізуйте: Як здійснює діалогізацію монологу вчитель М. Ка-чурін? Чи відчувається в його позиції установка на діалог з дітьми? На які прийоми можна вказати, обґрунтовуючи свою відповідь? Проаналі­зуйте механізм досягнення контакту — як виникають співроздуми, співпе­реживання?

Вправа 3.Ознайомтеся з монологом учителя на уроці природознав­ства на тему «Повітря має вагу» (Скаткин М. Н. О путях повышения эффективности обучения в связи с переходом школн на новые про-граммы. - М., 1971. - С. 26).

...Ви вже знаєте, діти, що всі тіла природи — і тверді, й рідини — мають вагу. А чи має вагу повітря? Тривалий час люди думали, що повітря нічого не важить: адже якщо взяти в руку камінь або склянку з водою — зразу відчуєш їхню вагу, а якщо набрати в жменю повітря, то ніякої ваги не відчуєш.

Але один учений зробив такий дослід: узяв металеву кулю з краном і зважив її {пояснює дослід).

Добре було б і нам зробити такий дослід, але в нас немає кулі з краном. А якщо зробити так?..


Проаналізуйте: як можна схарактеризувати загальний перебіг уро­ку: це міркування в одному напрямі чи пошук індивідуальних рішень?

Чи вдається вчителю домогтися особистісного залучення кожного учня до процесу пізнання? Чи діалогічні позиція вчителя та результат уроку?

Вправа 4.На підставі матеріалу розділу «Секрет гарного виступу» (Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе й влиять на людей, выступая публично. — М., 1989) складіть поради вчителеві, який готується до ведення монологу на уроці. Наведіть власні ілюстрації до цих порад.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты