Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконання завдань і вправ на моделювання фрагментів уроку
Завдання 1.Завершіть речення, що характеризують переваги вико­ристання технологи навчання у співробітництві, розташуйте їх за зна­ченням

1 Не всі учні готові ставити запитання вчителю, якщо вони не розу­
міють новий або раніше пройдений матеріал У роботі в малих групах
під час спільної діяльності учні У разі необхідності вони не бояться
всі разом звернутися по допомогу до

2 Учні вчаться самі бачити проблеми і знаходити

3 Кожний розуміє, що успіх групи залежить не лише від запам'ято­
вування готових відомостей, поданих у підручнику, а й від здатності

4 В учнів формується власний погляд, вони вчаться його

5 Учні вчаться спілкуватися опановують вміння

6 В учнів розвиваються почуття

7 (Ваші доповнення )
(Див 6, с 48-49)

Завдання 2.Чи згодні ви з такою формулою успіху випускника

сучасної школи (6, с 58)

Уміння бачити й розв'язувати проблеми Уміння самостійно вчитися й працювати з інформацією Здатність мати власний погляд і вміння його аргументувати Уміння застосовувати здобуті знання для розв'язання життєвих

проблем

Культура спілкування

Що ви додали б до цієї формули успіху?

Які твердження з наведених вище найповніше реалізуються у тра­диційному навчанні, навчанні у співробітництві?

Завдання 3.Г Селевко, аналізуючи проблеми сучасних освітніх тех­нологій, пише «До групових технологій слід віднести й технології не­традиційних уроків, на яких має місце поділ класу на певні групи На­приклад, урок-конференція, урок-суд, урок-подорож, інтегрований урок При використанні групових технологій на уроках і в позаурочний час відбувається збільшення навчального активу учнів, основне ядро якого становлять консультанти (їх називають також асистентами, лаборанта­ми) з різних предметів Консультанти з навчальних предметів — це учні, які добре вчаться, цікавляться предметом, виявляють бажання до­помогти своїм товаришам у навчанні» (9, с 113)

Чим відрізняється організація діяльності учнів на згаданих нетради ційних уроках від навчання у співробітництві? Які головні елементи групової роботи притаманні зазначеним нетрадиційним урокам?

Вправа 1Ознайомтеся з організацією діяльності учнів на уроці, дайте відповіді на запитання й виконайте завдання


Підготовлені розробки доцільно проаналізувати в мікрогрупах, фрагменти уроку провести в аудитори, що дасть можливість обговори­ти деталі взаємодії вчителя з учнями у процесі спостереження за органі­зацією групової діяльності

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты