Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ. ТЕХНІКА АКТИВНОГО СЛУХАННЯ
Читайте также:
  1. II. Мероприятия, выполняемые при появлении опасности радиоактивного заражения (после применения противником ядерного оружия или радиационной аварии).
  2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ЗЕРНА
  3. Базовые характеристики активного метода управления портфелем ценных бумаг
  4. Вам предстоит предлагать и защищать стратегию активного управления портфелем обыкн. акций. Ваши аргументы.
  5. Виконання вправ на розвиток уміння активного слухання
  6. Внутрішня техніка вчителя
  7. ВНУТРІШНЯ ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ
  8. Г) Оценка прогноза денежных средств Группы может не проводиться, если рассматривается установление проактивного унифицированного продуктового лимита (без одобрения продукта);
  9. Діяльність - форма активного, творчого ставлення людини до оточуючого світу та самої себе з метою таких змін, перетворень, які б полегшували і прикрашували її життя.
  10. Загальна задача перевірки гіпотез

Метаформування вміння ефективно перевіряти знання та вміння учнів з ура­хуванням вимог проблемного навчання, формування уявлень про сутність актив­ного слухання вчителя під час спілкування з учнем, оволодіння прийомами актив­ного слухання, формулювання запитань у процесі педагогічної взаємодії, форму­вання установки на самостійну роботу з удосконалення вміння активного слухання

Обладнаннявідеозаписи фрагментів уроку на етапі перевірки знань учнів, таблиця «Способи активного слухання вчителя», роздатковий дидактичний мате­ріал, шкільні підручники з фаху

Опорні поняттяприйоми активізації пізнавальної діяльності учнів, репродук­тивний, пошуковий, творчий рівні пізнавальної активності, активне слухання, відкриті запитання, закриті запитання, риторичні запитання, запитання на обдумування, пе­реломні запитання, рефлексивне слухання, нерефлексивне слухання

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди
1 1 Сутність активного слухання учня на уроці

1 2 Використання прийомів рефлексивного й нерефлексивного слухання на етапі перевірки знань

1 3 Техніка формулювання запитань учителем на етапі перевірки знань

1 4 Характеристика пізнавальної діяльності учнів під час відтворення навчаль­ного матеріалу й необхідність п активізації у процесі перевірки знань

1 5 Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів під час перевірки знань і вмінь

2. Виконати вправи 1, 2, 3 на розвиток уміння активного слухання

3. Виконати вправи на розвиток навичок формулювання запитань та активно
го слухання відповідей учнів

4. Підготуватися до моделювання фрагмента уроку перевірка знань учнів у
формі бесіди Розробити запитання, які спонукали б школярів до пізнавальної
активності Підготуватися до проведення фрагмента уроку в навчальній аудиторії

Список рекомендованої літератури

1 Амонашвили Ш А Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников — М , 1984 — С 175 — 185


2 Ананьев Б Г Психология педагогической оценки // Избр психол труды
В 2т - М 1980 -Т 2 - С 145-162

3 Атватер Й Я вас слушаю Советы руководителю, как правильно слушать
собеседника - М 1989 - С 8-98

4 Бодалев А А Личность и общение — М , 1983 — С 103 — 1075 Мицич Б Как проводить деловые беседы — М , 1987 — С 50 — 64

6 Основи педагогического мастерства / За ред Й А Зязюна — М , 1989 —
С 225-228,230-231

7 Скотт Дж Г Конфликты Пути их преодоления — М , 1991 — С 106—109

8 Яковлев Н М , Сохор А М Методика й техника урока в школе — М ,
1985 - С 113-137

9 Юсупов Й М Психология взаимопонимания —Казань 1991 — С 137— 141


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты