Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ. ТЕХНІКА АКТИВНОГО СЛУХАННЯ
Метаформування вміння ефективно перевіряти знання та вміння учнів з ура­хуванням вимог проблемного навчання, формування уявлень про сутність актив­ного слухання вчителя під час спілкування з учнем, оволодіння прийомами актив­ного слухання, формулювання запитань у процесі педагогічної взаємодії, форму­вання установки на самостійну роботу з удосконалення вміння активного слухання

Обладнаннявідеозаписи фрагментів уроку на етапі перевірки знань учнів, таблиця «Способи активного слухання вчителя», роздатковий дидактичний мате­ріал, шкільні підручники з фаху

Опорні поняттяприйоми активізації пізнавальної діяльності учнів, репродук­тивний, пошуковий, творчий рівні пізнавальної активності, активне слухання, відкриті запитання, закриті запитання, риторичні запитання, запитання на обдумування, пе­реломні запитання, рефлексивне слухання, нерефлексивне слухання

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди
1 1 Сутність активного слухання учня на уроці

1 2 Використання прийомів рефлексивного й нерефлексивного слухання на етапі перевірки знань

1 3 Техніка формулювання запитань учителем на етапі перевірки знань

1 4 Характеристика пізнавальної діяльності учнів під час відтворення навчаль­ного матеріалу й необхідність п активізації у процесі перевірки знань

1 5 Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів під час перевірки знань і вмінь

2. Виконати вправи 1, 2, 3 на розвиток уміння активного слухання

3. Виконати вправи на розвиток навичок формулювання запитань та активно
го слухання відповідей учнів

4. Підготуватися до моделювання фрагмента уроку перевірка знань учнів у
формі бесіди Розробити запитання, які спонукали б школярів до пізнавальної
активності Підготуватися до проведення фрагмента уроку в навчальній аудиторії

Список рекомендованої літератури

1 Амонашвили Ш А Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников — М , 1984 — С 175 — 185


2 Ананьев Б Г Психология педагогической оценки // Избр психол труды
В 2т - М 1980 -Т 2 - С 145-162

3 Атватер Й Я вас слушаю Советы руководителю, как правильно слушать
собеседника - М 1989 - С 8-98

4 Бодалев А А Личность и общение — М , 1983 — С 103 — 107

5 Мицич Б Как проводить деловые беседы — М , 1987 — С 50 — 64

6 Основи педагогического мастерства / За ред Й А Зязюна — М , 1989 —
С 225-228,230-231

7 Скотт Дж Г Конфликты Пути их преодоления — М , 1991 — С 106—109

8 Яковлев Н М , Сохор А М Методика й техника урока в школе — М ,
1985 - С 113-137

9 Юсупов Й М Психология взаимопонимания —Казань 1991 — С 137— 141


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 135; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты