Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обговорення основних теоретичних положень. Завершення взаємодії як вихід із контакту і налаштовування на подальше спілкування доцільно розглядати в контексті проблеми ко­мунікативного забезпечення
Завершення взаємодії як вихід із контакту і налаштовування на подальше спілкування доцільно розглядати в контексті проблеми ко­мунікативного забезпечення уроку в цілому

Комунікативне забезпечення уроку — це засоби організації про­дуктивної взаємодії вчителя та учнів на уроці (8, с 19), організація про­фесійно навантаженого спілкування (1, с 34) Його мета

— розширити діапазон емоційного впливу на особистість учня (засо­
би — комунікативне опрацювання змісту матеріалу, укрупнення деталей,
уяскравлення інтонації),

— оптимізувати діяльність учня та педагога (засоби — підключен­
ня мотивації, зворотного зв'язку, психологічної співпричетності до про­
блеми, особистісно спрямована позиція вчителя),

— створити атмосферу довіри й комфорту, що стимулює творчість
(суб'єкт-суб'єктні стосунки, позиція залученості),

— забезпечити реалізацію кожного методу навчання (засіб — ство­
рення відповідного клімату взаємодії)

Завдання завершального етапу уроку

узагальнення головних думок, що з'ясовувалися у класі,

13 «* 393


забезпечення зворотного зв'язку для здійснення управління розвит­ком учнів;

закріплення досягнутого взаєморозуміння та емоційної єдності;

посилення емоційного враження від уроку;

спонукання до подальшої діяльності, накреслених спільно дій.

Отже, маємо на завершальному етапі уроку дві важливі проблеми: зворотний зв'язок як інформація про наслідки власних дій (4. с. 58) і психологічне налаштування на майбутню взаємодію.

Що дає зворотний зв'язок вчителю?

Змістовий компонент зв'язку Емоційний компонент зв'язку

рівень засвоєння навчального розуміння атмосфери уроку,

матеріалу; настрою дітей, класу в цілому;

готовність учнів до сприймання готовність до співробітництва, нового матеріалу.

Способи здійснення вчителем зворотного зв'язку: спостереження, порівняння з попереднім спостереженням (пошук спільного знаменни­ка), порівняльний аналіз своєї роботи з роботою колег.

Що дає зворотний зв'язок учневі?

Змістовий компонент зв'язку Емоційний компонент зв'язку

знання про результат своїх дій; вияв ставлення вчителя, товаришів

як підкріплення позиції учня;

усвідомлення своєї проблеми, щоб заохочення зусиль учня.

краще впоратися з нею наступного

разу.

Форми зворотного зв'язку для учня, увага вчителя, активне слухан­ня відповідей дитини, схвалення, заохочення, покарання, констатація, побажання.

Підведення підсумків на завершальному етапі уроку має охопити три елементи: предметний (що засвоїли?), операціональний (яких умінь набули?), емоційно-ціннісний (ставлення учнів до роботи, внесок у спільну працю окремих дітей; цікаві думки, висловлені учнями на уроці).

Форми підведення підсумків: учитель сам резюмує, спільна робота вчителя та учнів.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты