Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконання вправ на розвиток умінь. Вправа 1.Перегляньте відеозаписи уроків учителів — переможців обласного професійного конкурсу «Учитель року»
Вправа 1.Перегляньте відеозаписи уроків учителів — переможців обласного професійного конкурсу «Учитель року». Спробуйте дати відповіді на запитання: Яке загальне враження залишає урок, його інте-


лектуально-емоційне навантаження, атмосфера спілкування вчителя з учнями? Якого вчителя ви бачили на уроці, що приваблює в ньому? Як ви визначили б роль учителя, його позицію, місце у просторі й часі уроку? Підкресліть ознаки творчого самопочуття педагога. Чи можна говорити про спеціальну техніку його створення і підтримки? Якщо так, то в чому її сутність, на який педагогічний результат вона розрахо­вана? За яких умов педагогічна техніка вчителя є ефективною? До яких роздумів щодо майстерності роботи вчителя спонукає цей пере­гляд відеозаписів уроків?

Вправа 2.Виберіть за власним бажанням тему уроку і розробіть будь-який його фрагмент. Налаштуйте себе на моделювання уроку в студентській аудиторії. Подумки програйте його, уявіть свої можливі дії, вербальну і невербальну поведінку, організацію простору класу, об­думайте зовнішній вигляд. Запитайте себе, який образ учителя хотіли б створити, які почуття, думки, враження викликати у глядачів. Що допо­може мені віднайти потрібні образ, тон, емоцію, лінію в публічному спілку­ванні? Як налаштувати себе на публічну роботу, врівноважити гальму­вання та збудження, звичне відчуття «я — студент» і незвичне «я — вчитель»?

Вправа 3.Ознайомтеся з правилами, які допомагають регулювати поведінку вчителя в публічному спілкуванні, підтримувати певний рівень творчого самопочуття. Проаналізуйте власний досвід публічного педа­гогічного спілкування в аспекті цих правил. Якими вміннями ви воло­дієте, а які потребують удосконалення? Розробіть програму розвитку свого психофізичного апарату, використання мислення, волі, почуттів як інструменту ефективної взаємодії з людьми.

Під час публічного виступу на уроці дотримуйтесь відповідних пра­вил, які сприятимуть веденню діалогу.

1. Намагайтеся рівномірно розподіляти увагу між слухачами, утри­
мувати близьке, середнє, далеке коло уваги (за К. Станіславським).

2. Зосереджуйте й утримуйте увагу на трьох об'єктах: учнях (їхньо­
му сприйманні, поведінці, реакціях, діяльності); предметі (змісті, логіці);
на собі (самопрезентації, поведінці, орієнтації у просторі, самопочутті).

3. Підтримуйте зоровий контакт з аудиторією, намагайтеся створити
цим певний рівень психологічної близькості, схвалити, заразити, спону­
кати слухачів.

4. Підключіть механізми самоконтролю (мовлення, дихання, невер­
бальну поведінку) та педагогічної рефлексії (реакції на вас і вашу
діяльність).

5. Дотримуйтесь основного завдання і надзавдання у своїй діяль­
ності та спілкуванні, намагайтеся їх досягти.

Вправа 4.Зовнішній вигляд учителя, як відомо, є елементом створен­ня в нього та його учнів творчого робочого самопочуття. Як професіонал зверніть увагу на власний зовнішній вигляд. Які його складові є, на


вашу думку, привабливими, як вони можуть допомогти вам у публіч­ному діловому спілкуванні? Як можна уникнути небажаних ефек­тів дії свого зовнішнього вигляду на партнерів у спілкуванні? Уявіть себе під час практики у шкільному класі. Змоделюйте варіанти сво­го зовнішнього вигляду (одяг, хода, постава, рухи, вираз обличчя) за­лежно від того, як ви усвідомлюєте, відчуваєте ту чи іншу тему уроку і себе в цій темі. Що може тактовно підкреслити ваш зовнішній вигляд на уроці?

Вправа 5.У класичній театральній педагогіці накопичено цікавий досвід мобілізації актором свого творчого самопочуття, подолання нетвор-чого стану перед виходом на сцену (праці К. Станіславського, М. Чехо-ва, М. Кнебель та ін.). Це використання «методу фізичних дій», пошук у собі та в змісті «манків», духовного матеріалу для творчості, підключен­ня уяви (ситуація «якщо б»), створення подумки обставин для власної дії, стимуляція власної енергетики творення. Ознайомтеся з таким досві­дом, знайдіть для себе сенс у виконанні цих вправ, спробуйте з їх допо­могою навчитися відчувати власний психофізичний стан, керувати ним (див. список рекомендованої літератури до теми).

4. Моделювання педагогічної ситуації: налаштовування на урок як творчу діяльність,


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 85; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты