Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на розвиток уміння активного слухання
Читайте также:
  1. II. Мероприятия, выполняемые при появлении опасности радиоактивного заражения (после применения противником ядерного оружия или радиационной аварии).
  2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ЗЕРНА
  4. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  6. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  7. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  8. Базовые характеристики активного метода управления портфелем ценных бумаг
  9. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  10. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів

Вправа 1.Ознайомтеся з прийомами правильного слухання, що викла­дені в книзі І. Атватера (3, с. 94 — 98). Складіть перелік помилок, яких ви ніколи не робите, потім перелічіть ті, яких ви завжди припускаєте-


люють та обмежують активність учнів, прийомів візуального контакту, спрямованості уваги, організації особистісного простору, поз і жестів, що використовуються Доцільно організувати колективне обговорення фрагмента уроку, який моделюється, для визначення шляхів самостійної роботи студента, вдосконалення техніки активного слухання та поста­новки запитань для активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі перевірки знань

МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ УРОКУ

Мета:узагальнення знань про комунікативне забезпечення уроку, оволодіння прийомами доцільного завершення спілкування на уроці

Обладнання:схема прийомів і завдань завершального етапу уроку, фонограми завершального етапу уроків, картки з дидактичними завданнями

Опорні поняття:комунікативне забезпечення уроку, зворотний зв'язок у спілку­ванні емоційна завершеність уроку, непідготовлена комунікація

Завдання для студентів

1. Використовуючи рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди

1 1 Значення комунікативного забезпечення уроку, роль завершального етапу взаємодії на ньому

1 2 Необхідність зворотного зв'язку в спілкуванні на завершальному етапі уроку, форми підведення підсумків наприкінці уроку

1 3 Прийоми емоційного завершення спілкування на уроці

2. Виконати вправи 1, 2 (усно), 3 (письмово)

3. Підготуватися до мікровикладання розробити ситуацію завершального ета­
пу уроку, використавши різні прийоми емоційного завершення взаємодії та фор­
мування установки на подальшу співпрацю

Список рекомендованої літератури

&1 Кан Калик В А Учителю о педагогическом общении — М , 1987 — С 33-40

2 Карнеги Д Как вырабатывать уверенность в себе й влиять на людей, высту-
паяпублично - М , 1989 - С 421-436

3 Лещинский В Й , Кульневич С В Учимся управлять собой и детьми Пед
практикум - М 1995 - С 219-226

4 Стоунс З Психопедагогика - М , 1984 -С 58-59,297-299


5 Учителю о педагогической технике / Под ред Л Й Рувинского — М
1987 -С 31-32 34 (п 6,8),38(п 19 20)6 Щуркова Н Е Практикум по педагогической технологии — М 1998 —
С 87-93

7 Педагогічна майстерність Тести Комплект завдань для контролю знань —
Київ Полтава, 1996 -С 98-100

8 Словник термінології з педагогічної майстерності — Полтава, 1995 — 64 с


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты