Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконання вправ на розвиток уміння активного слухання
Вправа 1.Ознайомтеся з прийомами правильного слухання, що викла­дені в книзі І. Атватера (3, с. 94 — 98). Складіть перелік помилок, яких ви ніколи не робите, потім перелічіть ті, яких ви завжди припускаєте-


люють та обмежують активність учнів, прийомів візуального контакту, спрямованості уваги, організації особистісного простору, поз і жестів, що використовуються Доцільно організувати колективне обговорення фрагмента уроку, який моделюється, для визначення шляхів самостійної роботи студента, вдосконалення техніки активного слухання та поста­новки запитань для активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі перевірки знань

МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ УРОКУ

Мета:узагальнення знань про комунікативне забезпечення уроку, оволодіння прийомами доцільного завершення спілкування на уроці

Обладнання:схема прийомів і завдань завершального етапу уроку, фонограми завершального етапу уроків, картки з дидактичними завданнями

Опорні поняття:комунікативне забезпечення уроку, зворотний зв'язок у спілку­ванні емоційна завершеність уроку, непідготовлена комунікація

Завдання для студентів

1. Використовуючи рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди

1 1 Значення комунікативного забезпечення уроку, роль завершального етапу взаємодії на ньому

1 2 Необхідність зворотного зв'язку в спілкуванні на завершальному етапі уроку, форми підведення підсумків наприкінці уроку

1 3 Прийоми емоційного завершення спілкування на уроці

2. Виконати вправи 1, 2 (усно), 3 (письмово)

3. Підготуватися до мікровикладання розробити ситуацію завершального ета­
пу уроку, використавши різні прийоми емоційного завершення взаємодії та фор­
мування установки на подальшу співпрацю

Список рекомендованої літератури

&1 Кан Калик В А Учителю о педагогическом общении — М , 1987 — С 33-40

2 Карнеги Д Как вырабатывать уверенность в себе й влиять на людей, высту-
паяпублично - М , 1989 - С 421-436

3 Лещинский В Й , Кульневич С В Учимся управлять собой и детьми Пед
практикум - М 1995 - С 219-226

4 Стоунс З Психопедагогика - М , 1984 -С 58-59,297-299


5 Учителю о педагогической технике / Под ред Л Й Рувинского — М
1987 -С 31-32 34 (п 6,8),38(п 19 20)

6 Щуркова Н Е Практикум по педагогической технологии — М 1998 —
С 87-93

7 Педагогічна майстерність Тести Комплект завдань для контролю знань —
Київ Полтава, 1996 -С 98-100

8 Словник термінології з педагогічної майстерності — Полтава, 1995 — 64 с


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты