Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОСВІДУ ВЧИТЕЛІВ — ШЛЯХ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Читайте также:
  1. А. Дістервег “Дороговказ до освіти німецьких вчителів”.
  2. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  3. Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді
  4. Виконання вправ на розвиток професійно-педагогічної уваги і спостережливості
  5. ВИТОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
  6. ДИХАННЯ Й ГОЛОС ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ
  7. Елементи акторської майстерності
  8. ЕЛЕМЕНТИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  9. ЕЛЕМЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Мета:вдумливе засвоєння передового педагогічного досвіду, осмислення його з позицій педагогічної науки, ознайомлення зі зразками організації діалогічної взаємо­дії на уроці

Обладнання:фрагменти фільмів «Час учнівства», «Найдовший екзамен», відео-фільм «Педагог-новатор В Ф Шаталов», статті у збірниках і журналах про досвід учителів-майстрів, таблиця «Етапи й методи вивчення передового педагогічного досвіду»

Опорні поняття:педагогічний досвід передовий педагогічний досвід, новаторсь­кий педагогічний досвід, засвоєння передового педагогічного досвіду

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до обговорення го­ловних теоретичних положень

1 1 Педагогічна майстерність і педагогічний досвід

1 2 Категоріальний аналіз понять педагогічний досвід, передовий педагогічний досвід, новаторський педагогічний досвід, опанування передового педагогічного досвіду

1 3 Головні науково методичні положення процесу вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду

1 4 Виявлення і оцінювання передового педагогічного досвіду організації діа­логічної взаємодії вчителя на уроці


2. Відвідати урок учителя-майстра і дібрати факти з досвіду його роботи, що
свідчать про вміння організовувати взаємодію на уроці

3. Підготуватися до розповіді про досвід передового вчителя (робота групою)
Обдумати режисуру виступу мікрогрупи план розповіді, демонстрація фрагмента
уроку за методикою вчителя-новатора, ілюстрації до розповіді, прийоми активізації
уваги аудиторії під час захисту досвіду

Список рекомендованої літератури

1 Амонашвили Ш А Хвала уроку // Единство цели — М , 1987 —
С 42-96

2 Амонашвили Ш А Как живете, дети? — М , 1986 — 176с

3 Волков Б В С думой о будущем Рассказы о народних учителях // Сов
педагогика - 1986 - № 5 - С 85-87

4 Жерносек І Моделювання передового педагогічного досвіду реалізація
прогностичної та моделюючої функцій // Директор школи, ліцею, гімназії —
2003 - Я» 1 - С 88-91

5 Зварич І Т Передавати майстерність іншим // Рідна шк — 1992 —
№2 - С 54-56

6 Ильин Е Н Рождение урока - М , 1986 - 176с

7 Козлова А Г Методика изучения передового педагогического опыта //
Сов педагогика - 1982 - № 9 - С 83-868 Кривонос І Ф Передовий педагогічний досвід — у школу — К , 1982 —
42 с

9 Кривонос Й Ф Освоение передового опыта // Педагогика — 1990 —
№ 3 - С 72-76

10 Львова Ю Л Развивать дар творчества — К , 1987 —133с

11 Макаренко А С Про мій досвід // Твори В 7 т — К , 1954 — Т 5 —
С 231-253

12 Передовий педагогічний досвід теорія і методика / За ред Л Л Момот —
К , 1990 - 141 с

13 Педагогічний пошук / У поряд І М Баженова — К , 1988 —496с

14 Павленко І І Індивідуальна робота з учнями // Рад шк — 1990 —
№4 - С 88-90

15 Поташник М М В поисках оптимального варианта Из опыта работы на­
родних учителей СССР - М , 1988 - 132с

16 Сухомлинський В О Наші вчителі, вихователі//Вибр твори В 5т — К,
1976 - Т 4 - С 49-65

17 Фридман Л М Передовой педагогический опыт глазами психолога — М,
1987 - С 63-117


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты