Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
«ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ»

1 Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці

2 Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі

3 Феномен педагогічного керівництва теорія і практика

4 Мотивація професійної діяльності сучасного педагога

5 Діяльність учителя як творчий процес

6 Професійна ідентифікація особистості вчителя

7 Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти

8 Професійне самовиховання вчителя сутність, шляхи і способи реалізації

9 Педагогічний імідж як інструмент розв'язання вчителем професійних завдань.

10 Особливості педагогічного іміджу А Макаренка

11 Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А Макаренка

12 Особливості педагогічної та акторської дії

13 Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями

14 Особливості професійного мислення вчителя

15 Шляхи розвитку педагогічної спостережливості

16 Техніка мовлення вчителя як засіб розв'язання педагогічних завдань

17 Природа педагогічного таланту

18 Засоби керування вчителем психічним самопочуттям

19 Особливості педагогічної рефлексії вчителя

20 Професійна компетентність учителя

21 Феномен професійної деформації особистості вчителя причини, шляхи подо­
лання

22 Чинники атракції у взаємодії вчителя з учнями

23 Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К Станіславського

24 Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя

25 Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії

26 Педагогічне спілкування як діалог

27 Порівняльна характеристика особистісно орієнтованого і формально-рольового
спілкування класних керівників

28 «Я-висловлювання» в педагогічному спілкуванні

29 Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності
учнів

30 Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнаць­
кою віку

31 Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів

32 Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до на­
вчання


33 Надзавдання в педагогічній діяльності

34 Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів

35 Майстерність А Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на
вихованців

36 Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В Сухомлинського

37 Використання елементів театральної педагогіки К Станіславського у педа­
гогічній взаємодії

38 Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні

39 Дослідження домінуючих стилів спілкування вчителів

40 Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності

41 Комунікативна спрямованість реакцій учителя на затримку відповідей учнів

42 Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя
на уроці

43 Умови ефективності «Я висловлювання» в педагогічній взаємодії

44 Етичний захист учителя в професійному спілкуванні

45 Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі

46 Шляхи подолання бар'єрів у педагогічному спілкуванні

47 Три кола уваги, їх роль в організації діяльності вчителя

48 Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя і учнів на уроці

49 Педагогічний такт і маніпулювання вчителя

50 Використання навіювання в педагогічному досвіді А Макаренка

51 Діалог у шкільному навчанні

52 Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді учителів-майстрів.

53 Когнітивна установка учнів на урок сутність, труднощі, техніка створення

54 Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку

55 Психотопчне налаштовування учнів на діалог на початку уроку досвід авто­
ритарної і гуманістичної педагогіки

56 Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці

57 Виконавська майстерність учителя на уроці

58 Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці

59 Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці

60 Майстерність комбінування репродуктивної і пошукової активності учнів на
етапі актуалізації і перевірки знань

61 Режисура початкового етапу уроку

62 Режисура завершального етапу уроку

63 Техніка активного слухання вчителя на уроці

64 Майстерність педагогічного запитання на уроці

65 Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність

66 Творче самопочуття вчителя на уроці

67 Завдання і надзавдання сучасного уроку теорія та практика навчання

68 Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу пошук оптимальної моделі

69 Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди

70 Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці

71 Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В Сухомлинського

72 Психолого-педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності
сучасного вчителя


ЗМІСТ

Від редактора ............................. 5


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты