Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. .
Читайте также:
  1. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ЗАПИТАННЯ
  3. ЗАПИТАННЯ
  4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  8. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.
  9. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ
1. Методи роботи МОП.
2. Зміст Всезагальної декларації прав людини.
3. Зміст Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права;
  Законодавчі акти з регулювання СТВ в Україні.
4. Структура і завдання Міжнародної організації праці (МОП).
5. Роль МОП у вирішенні проблем праці.
6. Причини виникнення і існування міжнародної міграції.
7. Фактори, які впливають на розвиток міграційних процесів.
8. Наслідки міжнародної міграції для: країн-експортерів і країн-імпортерів.
9. Завдання Міжнародної організації з питань міграції.

 

 

 

 

РОЗДІЛ V.

ІНДИВІДУАЛЬНА І САМОСТІЙНА РОБОТА

 

5.1. Тематика рефератів курсу „Економіка праці і соціально-економічні відносини”
   

1. Проблеми безробіття та рівня життя населення в Україні.

2. Регулювання безробіттям на Україні.

3. Заробітна плата.

4. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудові відносини.

5. Трудове законодавство України: відповідність міжнародним нормам

6. Соціальні стандарти рівня життя населення.

7. Пенсійне забезпечення України.

8. Особливості демографічної ситуації у сучасній Україні та її вплив на формування людських ресурсів.

9. Міграційні процеси України: регіональний процес.

10. Основні проблеми формування середнього класу в Україні.

11. Організація оплати та стимулювання праці у державах з розвинутою ринковою економікою.

12. Інвестиції в людський капітал.

13. Профспілки в Україні.

14. Шляхи розв’язання основних проблем зайнятості в Україні.

15. Соціальні трансферти як елемент формування рівня життя та доходів.

16. Демографічна ситуація в Україні: стан, основні проблеми та шляхи їх подолання.

17. Рівень добробуту в Україні в контексті світових стандартів.

18. Міграційні процеси в Україні: вплив на стан соціально-трудової сфери.

19. Нові світові тенденції на ринку праці.

20. Міжнародна організація праці.

21. Політика держави у сфері доходів населення.

22. Бідність населення: шляхи запобігання та подолання наслідків.

23. Формування системи соціального партнерства в Україні.

24. Конфлікти в соціально-трудовій сфері та засоби їх вирішення.25. Продуктивність праці та шляхи її підвищення на виробництві.

26. Нормативно-правові аспекти розвитку договірного регулювання соціально-трудових відносин.

27. Соціальні стандарти рівня життя.

28. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.

29. Заробітна плата в економічній системі.

30. Розрахунок резервів зростання обсягу продукції підприємства.

31. Особливості регулювання ринку праці на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.

32. Рівень життя в Україні.

33. Соціальний захист громадян від безробіття.

34. Соціальне партнерство як ключовий напрямок регулювання соціально-трудових відносин.

35. Формування і розвиток соціально-трудових відносин.

36. Регулювання та удосконалення соціально-трудових відносин.

37. Міжнародний досвід використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин.

38. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.

39. Продуктивність праці – основа соціально-економічного розвитку суспільства

 

 

5.2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

„ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ” 

ТЕМА 2. „ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ”

Мета роботи:освоїти методики розрахунку показників руху населення та трудових ресурсів.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты