Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕХНІКА І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР
Читайте также:
  1. FDDI. Кадр. Процедуры управления доступом к кольцу и инициализации работы кольца.
  2. Анализ главных компонент. Вычислительная процедура.
  3. Аудиторские процедуры, выполняемые при проверке отгруженной продукции
  4. Аудиторские процедуры, проводимые при аудите реализации продукции
  5. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  6. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  7. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  8. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  9. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
  10. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.

Електроди для діадинамотерапії складаються з металевої пласти­ни та гідрофільної прокладки (з тканини або будь-якого гідрофільно­го матеріалу). Застосовують прямокутні електроди-пластини різних розмірів, а також малі й великі круглі електроди.

У пацієнта визначають ділянку найбільш відчутного болю. Елек­троди за розмірами та формою накладають у зоні цих ділянок (від­стань між електродами повинна бути не меншою, ніж поперечний розмір більшого електрода). На ділянках дрібних суглобів рук і ніг (кисті, стопи) як активні електроди використовують скляні або ебо­нітові ванночки (температура води — 36—37 °С).

На ділянку болю накладають негативний електрод (катод), який збудливо діє на периферичні нервові закінчення. У разі розміщення однакових за розмірами електродів на ділянках болю використову­ють основні види струмів (КП, ДП), полярність яких посередині пе­ребігу процедури змінюють на протилежну. Для збільшення інтен­сивності впливу та зменшення звикання процедуру проводять із ви­користанням двох—трьох струмів.

Процедуру діадинамотерапії починають із застосування двотак­тного безперервного або двотактного хвильового струмів (ці струми застосовують на початку процедури протягом 0,5—1 хв як психоло­гічну та фізіологічну підготовку пацієнта до дії струмів).

Двотактний струм має меншу подразнювальну дію, підвищує елек­тропровідність шкіри, готує тканини до основних видів струмів. Піс­ля нього використовують струм, модульований короткими періодами (2—3 хв), закінчують процедуру вмиканням струму, модульовано­го довгим періодом (2—3 хв). Таку послідовність застосування видів струму застосовують при больовому синдромі середньої інтенсивнос­ті. При вираженому больовому синдромі перші процедури проводять лише двотактним струмом (2—3 хв); після зменшення відчуття болю застосовують струм, модульований короткими періодами, а потім струм, модульований довгими періодами.

При хронічних процесах спочатку протягом 0,5—1 хв застосовують двотактний струм, а потім струми, модульовані короткими та довгими періодами, збільшуючи тривалість процедури до 6—10 хв (силу струму збільшують до появи у пацієнта чіткої неболючої вібрації). Під час про­ведення процедури можна діяти струмом не більше ніж на три ділянки, загальна тривалість процедури не повинна перевищувати 20 хв. Курс лі­кування — 5—10 процедур щодня (у разі інтенсивного болю — 2 рази на День). Повторний курс лікування можна проводити через 10—12 днів.СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИКИ ДІАДИНАМОТЕРАПІЇ Таблиця №4.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты