Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Полтава

 

Лекція 1. ТЕМА: СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЗАВДАННЯ. Скласти короткий конспект до кожного пункту плану. ПЛАН 1. Специфіка соціології як науки. 2. Об”єкт і предмет соціології. 3. Типи структур соціології. 4. Функції соціологічної науки. Висновок. 1. Специфіка соціології як науки.
В даний час соціологія - одна з найбільш швидко наук. Її методи, інструментарій беруть на озброєння інші науки про суспільство економіка, право, демографія. Серед них соціологія починає грати приблизно ту ж роль, яку виконує математика в природничих науках, так як соціологічні методи дозволяють давати точні кількісні оцінки багатьох процесів суспільного розвитку. Що ж таке соціологія? Уточнимо: будь-яка наука спочатку виникає, заявляє про себе, окреслює межі свого дослідницького простору, і тільки після цього визначається її статус. Звернімося до історії. Спочатку філософія була матір`ю практично будь-якої науки. Потім від неї відбрунькувалися інші. Дискусії про місце соціології серед гуманітарних і соціально-політичних наук поки не завершилися. Але вже точно можна стверджувати наступне. Соціологія наука - про закономірності становлення та розвитку соціальних систем, спільнот, груп, особистостей, тобто вона вивчає соціальну специфіку розвитку суспільства. Смелзер вважає, що соціологія спосіб вивчення людей. Соціологи прагнуть з`ясувати, чому люди ведуть себе певним чином, об`єднуються за різними ознаками та підставами групи, поклоняються чогось, одружуються, крадуть, голосують, страйкують і т.п. Соціологію можна визначити як наукове вивчення специфіки суспільства і соціальних відносин. Ця обставина вкрай важливо підкреслити ще й тому, що є економічна, політична, ідеологічна специфіка розвитку суспільства і відповідні відносини в суспільстві. В останньому виданні Вебстеровского словника соціологія визначається так: "Вивчення історії розвитку, організації і проблем сумісного життя людей як представників певних соціальних груп, спільнот". Що таке соціальна спільність? Це група людей, які об`єднані завдяки історично сформованим стійким зв`язкам. Не всяким, а саме стійким. До них можна віднести такі соціальні групи, як сім`я, нація, держава, класи, професійні та вікові групи, трудові та навчальні колективи. Закономірності їх формування, функціонування, відносини між окремими людьми і є предмет вивчення соціології. Соціологія як наука може бути розглянута з позицій об`єкта соціології та предмета соціології. · Об`єктом соціології є: o суспільство як цілісна соціальна реальність; o соціальні організації; o соціальні інститути; o соціальні взаємодії; o соціальні явища; o соціальні процеси; o соціальні відносини; o соціальні спільності; o соціальні суб`єкти. Предметом соціології можна вважати: систему істотних властивостей і законів, що характеризують буття об`єкта соціології, його внутрішню визначеність, тобто спосіб існування і механізм прояву та функціонування соціальних явищ, соціальних процесів і відносин.

Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты