Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПричини виникнення пожеж на підприємствах
Читайте также:
  1. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПРИ ДОСЛIДЖЕННI МІСЦЯ ПОЖЕЖ
  2. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПРИ РОБОТI НА ПОЖЕЖНИХ СУДНАХ (КОРАБЛЯХ, КАТЕРАХ)
  3. Боротьба за політичну владу наприкінці 1917 р. причини громадянської війни в У.
  4. Бюджетний дефіцит. Причини виникнення
  5. Визначення понять “гувернер”, “гувернантка”, “гувернерство”. Причини, що спонукають батьків звернутися до послуг гувернера.
  6. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  7. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПIД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ, ГАСIННЯ ПОЖЕЖ
  9. Вимоги до системи пожежного захисту
  10. Вимоги пожежної безпеки
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Підприємства машинобудівної, хімічної, вугільної промисловості нерідко відрізняються підвищеною пожежною небезпекою, тому що їх характеризує складність виробничих установок, значна кількість легкозаймистих і горючих речовин, скраплених горючих газів, твердих займистих матеріалів, велика кількість ємностей і апаратів, у яких знаходяться пожежонебезпечні продукти під тиском, розгалужена мережа трубопроводів із запірно-пусковою і регулюючою арматурою, висока оснащеність електроустаткуванням.

Причини виникнення пожеж технічного характеру, що виникають, наприклад, на машинобудівних підприємствах, і відповідна їм частота випадків (%) наступні:

Порушення технологічного режиму
Несправність електроустаткування (коротке замикання, перевантаження і великий перехідний опір)  
Погана підготовка устаткування до ремонту
Самозаймання промасленого шмаття й інших матеріалів, схильних до самозаймання  
Недотримання графіка планового ремонту, знос і корозія устаткування  
Несправність запірної арматури і відсутність заглушок на законсервованих апаратах і трубопроводах або на тих, що ремонтуються  
Іскри при електро- і газозварювальних роботах
Конструктивні недоліки устаткування
Ремонт устаткування на ходу
Реконструкції установок з відхиленням від технологічних схем

Ці дані показують, що основною причиною виникнення пожеж на машинобудівних підприємствах є порушення технологічного режиму. Певною мірою це зв'язано з великою різноманітністю і складністю технологічних процесів. Вони, як правило, крім операцій механічної обробки матеріалів і виробів, включають процеси очищення і знежирення, сушіння і фарбування, зв'язані з використанням речовин, що мають високу пожежну небезпеку. Багато підприємств застосовують вогневі стенди й інші операції з наявністю відкритого вогню. Складність протипожежного захисту сучасних машинобудівних підприємств збільшується через їхні гігантські розміри, велику щільність забудови, збільшення місткості товарно-матеріальних складів, застосування у будівництві полегшених конструкцій з металу і полімерних матеріалів, що мають низьку вогнестійкість. Аналіз зареєстрованих великих пожеж на таких підприємствах показав, що при пожежах на них створюється складна обстановка для пожежегасіння, тому потрібна розробка комплексу заходів щодо протипожежного захисту. Цей комплекс включає заходи профілактичного характеру і улаштування систем пожежегасіння і вибухозахисту. Вони рекомендуються міжгалузевими, галузевими і відомчими документами.

Основи протипожежного захисту підприємств визначені стандартами ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ “Пожежна безпека. Загальні вимоги.”, ГОСТ 12.1.010-88 ССБТ “Вибухобезпека. Загальні вимоги”.

Цими стандартами можлива частота пожеж і вибухів допускається такою, щоб імовірність їхнього виникнення протягом року не перевищувала 10-6, або щоб імовірність впливу небезпечних факторів на людей протягом року не перевищувала 10-6 на людину.Заходи щодо пожежної профілактики розділяються на організаційні, технічні, режимні й експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають правильну експлуатацію машин і внутрішньозаводського транспорту, правильне утримання будівель, території, протипожежний інструктаж робітників та службовців, організацію добровільних пожежних дружин, пожежно-технічних комісій, видання наказів з питань посилення пожежної безпеки і т.д.

Технічні заходи – це дотримання протипожежних правил, норм при проектуванні будівель, при улаштуванні електропроводів і устаткування, опалення, вентиляції, висвітлення, правильне розміщення устаткування.

Заходи режимного характеру - це заборона паління у не встановлених місцях, виконання зварювальних та інших вогневих робіт у пожежонебезпечних приміщеннях.

Експлуатаційні заходи - це своєчасні профілактичні огляди, ремонти й випробування технологічного устаткування.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 39; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты