Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація електроустановок і приміщень
Читайте также:
  1. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  2. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  3. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  4. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  5. Вимоги до виробничих приміщень
  6. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.
  7. Відбитки, їх класифікація
  8. Державні позики, їх класифікація
  9. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  10. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація

Електроустановками називаються установки, у яких виробляється, перетворюється, розподіляється і споживається електроенергія. У різних електроустановках існує різна небезпека ураження людей електричним струмом, тому що параметри електроенергії, умови експлуатації електроустаткування і характер середовища приміщень, у яких воно встановлено, дуже різноманітні. Згідно з матеріалом що надається при вивченні дисципліни “Електротехніка та пожежна профілактика електроустановок”, комплекс захисних мір повинен відповідати виду електроустановки й умовам застосування електроустаткування, і забезпечувати достатню безпеку.

Небезпека ураження, а також можлива її вага залежать від величини номінальної напруги. Відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ-87) електроустановки з погляду безпеки розподіляються на:

- електроустановки напругою вище 1000 В з глухозаземленою нейтраллю (з великими струмами замикання на землю );

- електроустановки напругою вище 1000 В з ізольованою нейтраллю;

- електроустановки напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю;

- електроустановки напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю.

При експлуатації на безпеку електроустановок істотно впливають вологість і температура повітря в приміщенні, від яких залежить стан ізоляції електроустаткування, а також електричний опір тіла людини.

Підвищена вологість знижує величину опору ізоляції. Крім того, відзначене збільшення ємності гнучких кабелів з гумовою ізоляцією при підвищенні вологості повітря, що можна пояснити збільшенням діелектричної проникності при зволоженні ізоляції.

Сухиминазиваються такі приміщення, у яких відносна вологість повітря не перевищує 60 %. Вологими називаються приміщення, у яких відносна вологість повітря більше 60 %, але не перевищує 75 % . У таких приміщеннях можливо короткочасне виділення пари і вологи, що конденсується, у невеликих кількостях. Сирими називаються такі приміщення, у яких відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 %, але не досягає 100 %. Приміщення, в яких відносна вологість повітря близька до 100 % (стіни, підлога, стеля і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті вологою), називаються особливо сирими.

Підвищена температура в приміщенні прискорює старіння ізоляції, що приводить до зниження її електричного опору і навіть до руйнування. За підвищеної температури повітря знижується опір тіла людини через піт і зволоження шкіри. З цих причин підвищена температура повітря збільшує небезпеку експлуатації електроустаткування. Приміщення, в яких температура повітря тривалий час перевищує +300С, називаютьсяжаркими.

Струмопровідна підлога в приміщенні (металева, земляна, залізобетонна, цегельна, ксилолітова і т.п.) різко зменшує опір електричного ланцюга людини. Особливо небезпечний одночасний дотик до корпусів технологічного устаткування (металевих конструкцій будівель і споруджень), які мають зв'язок із землею, і до частин електроустаткування, які нормально чи випадково знаходяться під напругою.Наявність у приміщенні провідного пилу й осідання його на струмопровідних частинах приводить до зниження опору ізоляції їх щодо землі і між фазами, у результаті чого утворюються витоки струму і замикання на землю.

Приміщення, у яких виділяється технологічний пил у таких кількостях, що він може проникати під кожухи й осідати на проводах, називаються курними приміщеннями. Курні приміщення підрозділяються на приміщення з провідним пилом і з непровідним.

Гази, пари при відкладенні на проводах руйнують ізоляцію, знижують її опір, а також збільшують небезпеку ураження струмом. Приміщення, у повітрі яких містяться гази чи пари та утворюються відкладення, що руйнують ізоляцію чи струмопровідні частини устаткування, називаються приміщеннями з хімічно активним середовищем. Це всі приміщення з ознаками підвищеної небезпеки.

Ознаки особливої небезпеки: наявність особливої вогкості (відносна вологість повітря наближається до 100 %), хімічно активного середовища. За цими ознаками приміщення розділяються на:

- приміщення без підвищеної небезпеки, у яких відсутні умови, що створюють підвищену небезпеку й особливу небезпеку;

- приміщення з підвищеною небезпекою, що характеризуються наявністю в них однієї з наступних умов, що створюють підвищену небезпеку: вогкості провідного пилу, струмопровідних підлог, високої температури, можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів та інших заземлених частин, з одного боку, і до металевих корпусів устаткування – з іншого;

- особливо небезпечні приміщення, що характеризуються наявністю однієї з ознак особливої небезпеки чи одночасною наявністю двох і більше ознак підвищеної небезпеки.

Відкриті чи зовнішні електроустановки, що експлуатуються на відкритому повітрі, варто прирівнювати до електроустановок, що експлуатуються в особливо небезпечних приміщеннях, тому що, в залежності від погоди, можлива наявність факторів особливої небезпеки.

У залежності від виду електроустановки, номінальної напруги, режиму нейтралі, умов середовища приміщення і доступності електроустаткування, необхідно застосовувати комплекс захисних мір, які забезпечуватимуть достатню безпеку, що дуже рідко може бути досягнуто єдиною мірою.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 167; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты