Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКомерційна таємниця та способи її забезпечення в страхових організаціях.
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  3. Види забезпечення функціонування ПК
  4. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), их классификация и значение для приспособительной деятельности.
  5. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  6. Горіння речовини і способи його припинення.
  7. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  8. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  9. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення
  10. Життєзабезпечення видавництва

Під комерційною таємницею підприємства (фірми) варто розуміти дані, що не являються державними секретами, але пов’язані з виробництвом, технологією, НІОКР, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може зашкодити його інтересам. Дані та інформація, що захищаються, дають певні переваги в конкурентній боротьбі. Прийнято класифікувати відомості, які складають комерційну таємницю, на конфіденційну інформацію й інформацію, яка не підлягає розголошенню. До першої відносяться, наприклад, відомості про перспективи розвитку страховика, про його клієнтів. До такої, що не підлягає розголошенню відносять, наприклад, інформацію, що містить домашні адреси і номера домашніх телефонів співробітників компанії. Проте комерційною таємницею не може бути інформація, приховування якої здатне нанести збитки суспільству.

До комерційної таємниці можуть бути віднесені: - технологія виробництва; - технологічні прийоми та обладнання; - модифікація раніше відомих технологій та процесів; - результати та програми НІОКР; - перспективні методи управлення; - цінова політика та політика збуту; - порівняльні характеристики власного асортименту та товарів конкурентів із точки зору якості, зовнішнього виду, упаковки і т.д.; - виробничі, комерційні та фінансово – кредитні відносини з партнерами; - плани підприємства по розширенню (згуртуванню) виробництв; - факти проведення переговорів із питань купівлі - продажу; - дані, що можуть бути використані для заподіяння шкоди репутації підприємства (фірми); - інформація про кадри (плинність кадрів, ведучі спеціалісти та їх місця роботи за сумісництвом); - наявність сил та умов для захисту комерційної таємниці, а також інші відомості.

В умовах розбудови ринкової економіки найбільший інтерес для страховиків являє інформація про роботу конкурентів. Отримання такої інформації є досить складною і дорогою справою. Список законних та незаконних способів отримання інформації про конкурентів: Законні способи отримання інформації: - Публікації конкурентів та звіти про процеси, отримані звичайним шляхом. - Інформація, надана публічно колишніми службовцями конкурента. - Огляди ринків та доклади інженерів-консультантів. - Фінансові звіти. - Ярмарки та виставки, що влаштовуються конкурентами, а також видані ними брошури. - Аналіз послуг конкурентів. - Звіти комівояжерів та відділів закупки. - Спроби запросити на роботу спеціалістів, працюючих у конкурента та наступний аналіз заповнених ними відповідей на запитання. Незаконні способи отримання інформації про конкурентів - Питання, що обережно задаються спеціалістами конкурента на спеціальних конгресах. - Безпосереднє таємне спостереження. - Неправдива пропозиція, щодо роботи службовцям конкурента без наміру брати їх на роботу, із метою отримання у них цінної інформації. - Химерні переговори з конкурентом, ніби на придбання ліцензії на один з їх патентів. - Використання професійних шпигунів для отримання інформації. - Переманювання з роботи службовців конкурента для отримання інформації. - Зазіхання на власність конкурента. - Підкуп співробітників закупочного відділу конкурента. - Відправка агентів до службовців та спеціалістів конкурента. - Підслуховування телефонних та інших розмов. - Викрадення документів, креслень, технічних зразків. - Шантаж и різноманітні способи тиску. Зрозуміло, що конкурент може застосовувати ті ж заходи.Перелік інформації, що відноситься до обмеженого користування визначається наказом керівника страхової організації. Тут визначається порядок зберігання такої інформації і коло службових осіб, які можуть нею користуватися. Особи, допущені до конфіденційної інформації повинні бути заздалегідь попереджені про персональну відповідальність за наслідки розголошення таємниці. Періодично відповідальною за це особою перелік документів, що складають комерційну таємницю переглядається з метою усунення з нього застарілої інформації, яка перестала бути цікавою для конкурентів.Основним фактором, що сприяє захисту інформації, лишається режимний. Себто мова йде про певні засоби (технічні та організаційні), щодо збереження, недопущення розголошення та викрадення інформації.

Проте потрібно мати на увазі, що не вся інформація може носити режимний характер. Державою визначений перелік інформації, яка не може бути віднесена до комерційної таємниці. До такої належать, зокрема, засновницькі документи компанії, включаючи статут, свідоцтво про реєстрацію компанії, ліцензії на право заняття страховою діяльністю, документи про платоспроможність страховика, дані про заробітну плату і нараховані податки тощо.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 63; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты