Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерсоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя.

Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Базові принципи бухгалтерського обліку
  3. Бухгалтерський облік
  4. Бухгалтерський облік і оподатковування туристичних послуг
  5. Бухгалтерський облік у системі наук
  6. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  7. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  8. Види обліку і їх призначення
  9. Вимоги щодо облікової політики виконання бюджетів.
  10. Відбір ризиків для страхування

Відповідно до Положення про Держ.фінанпослуг, Держфінпослуг визначає порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя. Крім того, Законом України “Про страхування” передбачено, що страховики, які здійснюються страхування життя, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим органом.

Порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя.

- Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою.

- Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком шляхом ведення одночасно паперового та електронного реєстрів за формою, встановленою страховиком самостійно.

- Усі записи в реєстрах ведуться українською мовою у хронологічному порядку за мірою виникнення подій, які в них реєструються. Відомості, передбачені Положенням, повинні зберігатись у реєстрах протягом усього строку дії договорів страхування. Після закінчення строку дії договору страхування або його припинення відомості виводяться до архівної частини електронної форми реєстру із забезпеченням можливості їх подальшого отримання.

- Реєстр, що ведеться у паперовій формі, повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою страховика. Паперова форма реєстру повинна містити ті ж дані, що і електронна. Відомості, занесені до паперової та електронної форми реєстрів, мають збігатися за змістом.

- Електронна форма реєстру має передбачати ведення протоколу дії у системі ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку (дані протоколу мають бути недоступні для зміни, доповнення та знищення). Страховик повинен забезпечити засобами програмного забезпечення неможливість будь-яких змін, доповнень щодо даних, зафіксованих у реєстрі після здійснення операцій.
- Система реєстру повинна вестись таким чином, щоб була забезпечена можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.
- Страховик повинен забезпечити облік усіх документів, на підставі яких уносяться зміни, доповнення до реєструРеєстр повинен містити: Відомості про страхувальника:
а) щодо страхувальника - фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; адреса; ідентифікаційний номер;
б) щодо страхувальника - юридичної особи: повна назва; місцезнаходження; банківські реквізити; код за ЄДРПОУ.

Контроль за дотриманням вимог Положення здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до чинного законодавства


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інформаційний супровід договорів у сфері страхування. | Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты