Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення місії, цілей та завдань страховика.
Складовими стратегічного менеджменту є, зокрема, місія організації, аналіз та діагностика, прогноз, цілі організації, стратегії, плани.

Місія компанії– головна мета, яка визначає причину існування організації, в т. ч. і страхового спрямування. Правильне визначення місії є надзвичайно важливим, оскільки від цього залежить статус і структура організації, її потреба в ресурсах, орієнтація на певні продукти (послуги) та ринки збуту. На Заході визначилися з своєю місією практичні всі підприємства від гігантів до дрібних фірм. Зміст місії оприлюднюється написами на стінах офісу, зазначається на сайтах і прес-релізах компаній.

Місія корпоративна - елемент стратегії страховика, що відображає існуючу на ринку можливість задовольняти конкретний вид потреб, надаючи певний вид послуг для тієї чи іншої категорії споживачів в умовах конкурентної боротьби з конкретною групою надавачів аналогічних послуг. Місія - це філософія існування компанії. Вона визначає статус підприємства, принципи роботи, формулює найбільш важливі риси конкретної страхової компанії. Місія має свідчити про призначення компанії, її корисність для юридичних і фізичних осіб, колективу співробітників страховика.

Зараз не існує якого не будь стандарту на визначення місії. Центральним є відповідь на питання, яка головна мета компанії? Місія не повинна підпорядковуватися сучасному стану страховика. Вона має бути орієнтована на майбутн, показувати, що в наслідок наполегливої роботи компанія спроможна досягти. Як правило, при формулюванні місії не прийнято акцентувати увагу на отриманні прибутку страховиком.

Визначення місії повинно враховувати цілі та завдання компанії з огляду забезпечення надання страховиком основних послуг.

У місії компанії виділяють кредо та образ.

У кредо страховики формулюють загальні норми поведінки організації, які визначають взаємовідносини з співробітниками, акціонерами, об’єднаннями та клієнтами ( страхувальниками), страховими посередниками, органами державної влади, фінансово-кредитними установами. При цьому страховики прагнуть використати уже набутий передовий вітчизняний і світовий досвід вирішення відповідних питань.

Образ компанії відображає в узагальненому виді сутність цілей страховика. Вони повинні бути сформульовані дуже стисло ( рекомендується не більше 40 слів), логічно, послідовно, з застосуванням зрозумілої для широких мас термінології.

Місія, як і стратегія в цілому, не може бути безстроковою. Її життєвий цикл зумовлюється приоритетними завданнями, які стоять перед організацією. Вважають, що місію кожні 3-5 років варто уточнювати.

Визначена головна мета сприяє підвищенню ефективності роботи компанії лише тоді, коли вона досяжна. Мета, що ґрунтується на завищених вимогах і не враховує можливостей організації, може призвести до катастрофічних наслідків.

Цілі – це конкретизаціямісії організації у формі, яка доступна для управління їх реалізацією. Для цілей характерно: - чітка орієнтація на визначений період часу; - конкретність і можливість вимірювання; - погодженість з іншими цілями; - адресність і контрольованість.

Цілі і задачі – це ланка яка займає щільне місце між стратегічним і оперативним плануванням. Задачі повинні ґрунтуватись на ключових показниках інтересів акціонерів компанії.

До задач компанії відносяться: - Збільшення продажу страхових послуг, які мають кількісний вираз і є індикаторами успіху; - забезпечення своєчасних розрахунків за належними страховими виплатами; - досягнення найбільш ефективного інвестування тимчасово вільних грошових коштів компанії.

Завдання традиційно орієнтовані на проект, що потребує одного або двох і більше років для вирішення.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 144; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты