Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФункції й роль Держфінпослуг у забезпеченні нагляду за страховою діяльністю.
Читайте также:
  1. Банк, його види, операції та функції
  2. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  3. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  4. Визначити значення функції y
  5. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  6. Відомі вчені, які займались гувернерською діяльністю.
  7. Границя функції. Означення границі функції за Гейне й за Коші.
  8. Дайте характеристику прогностичної функції соціології.
  9. Державний нагляд за страховою діяльністю
  10. Економічна суть і роль державного кредиту, функції кредиту

Законом України «Про страхування» визначені такіосновні функції органу нагляду:

Ø ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

Ø видача ліцензій на здійснення страхової діяльності;

Ø контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання ними страхових зобов’язань перед страхувальниками;

Ø установлення правил формування, розміщення та обліку страхових резервів;

Ø проведення перевірок страховиків та страхових посередників щодо дотримання ними законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності.

Ø розробка нормативних і методичних документів із питань страхової діяльності, що віднесена до компетенції органу нагляду за страховою діяльністю;

Ø участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування та перестрахування.

Орган нагляду при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, а також із відповідними органами інших держав.

Орган нагляду в межах своїх повноважень видає на основі та на виконання чинного законодавства накази, організує й контролює їх виконання. Рішення Держкомфінпослуг, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Держкомфінпослуг має центральний апарат та відділи нагляду в регіонах.

Взаємовідносини страховика і держави. зобов'язаннями виняток становить обов’язкове державне страхування, згідно з яким держава гарантує виконання зобов’язань перед страхувальниками в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування.

Гарантії прав та законних інтересів страховиків. Держава гарантує дотримання й захист майнових та інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності.

Втручання в діяльність страховиків із боку державних та інших органів забороняється, якщо воно не пов’язане з повноваженнями органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю страховиків.

Орган нагляду за страховою діяльністю має право провести примусову санацію страховика в разі:

· невиконання ним зобов’язань перед страхувальниками протягом більш як трьох місяців;· недосягнення ним визначеного законодавством України розміру статутного фонду;

· інших випадках, визначених чинним законодавством України.

Примусова санація передбачає:

· проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, у тому числі обов’язкової аудиторської перевірки;

· установлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов’язань без дозволу органу, що здійснює нагляд за страховою діяльністю;

· установлення обов’язкового для виконання графіка здійснення розрахунків із страхувальниками;

· прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика. Ліквідація страховика здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты