Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  4. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
  5. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу
  6. Виробнича програма (ВПр) підприємства
  7. Виробнича структура підприємства та фактори її розвитку
  8. Витрати підприємства та їх характеристика
  9. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  10. Графоаналітична модель потенціалу підприємства
Показники Значення показників Норматив
2011 р. 2012 р. 2013 р.
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) =Власний капітал : баланс пасивів (сума усіх зобовязань підприємства) 0,5568 0,619 0,6278   >0,5

Продовження табл. 2.16

 

Коефіцієнт фінансової залежності =баланс активів (сума активів) : Власний капітал 1,7959 1,614 1,592   <0,5
Коефіцієнт фінансування =(забезпечення наступних витраті платежів+ довгострокові зобовязання+поточні зобовязання+ доходи майбутніх періодів) : Власний капітал 0,7959 0,614 0,7288     1:1
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами = (Сума оборотних активів – поточні зобовязання) : Сума оборотних активів 0,0256 0,0218 0,138     0,5
Коефіцієнт маневреності власного капіталу = (Сума оборотних активів – поточні зобовязання) : Власний капітал 0,0193 0,0129 0,0912   >0,2
Коефіцієнт загальної заборгованості = =(баланс пасивів (сума усіх зобовязань підприємства) – Власний капітал + забезпечення наступних витрат і платежів + доходи майбутніх періодів) : баланс пасивів (сума усіх зобовязань підприємства)     0,4315     0,3676     0,372     -
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу = (Відстрочені податкові зобовязання + поточні зобовязання ) : баланс активів (сума активів) 0,3446 0,3937 0,762 -
Коефіцієнт фінансового лівереджу= =Довгострокові зобовязання:(Власний капітал +резервний капітал+доходи майбутніх періодів) 0,001 0,0115 0,0245     >1

Джерело: [складено автором за даними підприємства]

Переглянувши таблицю, можна зробити висновок, що підприємство є платоспроможним, адже коефіцієнт платоспроможності як у 2011, так і у 2012 та 2013 роках знаходиться в нормі. Коефіцієнт маневреності коштів характеризує абсолютну можливість перетворити активи на «швидкі» кошти. Підприємство як і в 2011 , так і в 2012 та 2013 роках не досягло показника норми. Коефіцієнт фінансової залежності також не відповідає нормі, у 2011- 2012рр. він перевищує одиницю, хоча за нормативом має бути <0,5. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами також не відповідає нормативу і демонструє тенденцію до погіршення ситуації. Як бачимо більшість показників платоспроможності підприємства мають негативне відхилення від норми, тому фінансовий стан досліджуваного підприємства є незадовільним.Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності. Показники ділової активності наведені в таблиці 2.17.

Таблиця 2.17


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты