Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАлгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
Читайте также:
  1. IX-тарау. Радиоактивті ластанудың көздері
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. Адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде жер беті және жер асты сулардың ластануы.
  4. Алгоритм RSA
  5. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  6. Алгоритм выборки сообщений из очереди потока
  7. Алгоритм выполнения манипуляции
  8. Алгоритм выполнения манипуляции
  9. Алгоритм выполнения манипуляции
  10. Алгоритм вычисления выражений в обратной польской записи
Показник Алгоритм розрахунку Норматив  
 
Аналіз ліквідності підприємства  
Коефіцієнт готівкової ліквідності ф1 (р.230 + р.240) / ф1 р. 620 > 0,2  
Коефіцієнт поточної ліквідності ф1 р.260 / ф1 р.620 > 1,0  
Коефіцієнт швидкої ліквідності ф1 (р.260 – р.100 – р.110 – р.120 – р.130 – р.140) / ф1 р. 620 > 0,7  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф1 (р.220 + р.230 + р.240) / ф1 р. 620 > 0,2  
Чистий оборотний капітал ф1 р.260 – ф1 р.620 maximum  
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства  
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р.380 / ф1 р.640 > 0,5  
Коефіцієнт фінансової залежності ф1 р.280 / ф1 р.380 < 0,5  
Коефіцієнт фінансування ф1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) / ф1 р.380 1 : 1  
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами ф1 (р.260 – р.620) / ф1 р.260 0,5  
Коефіцієнт маневреності власного кап. ф1 (р.260 – р.620) / ф1 р.380 > 0,2  
Коефіцієнт загальної заборгованості ф1 (р.460 + р.620) / ф1 р.280 -
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу ф1 (р.640 – р.380 + р.430 + р.630) / ф1 р.640  

Продовження табл. 2.14

 

Коефіцієнт фінансового лівереджу ф1 р.480 / ф1 (р.380 + р.340 + р.630) > 1
Аналіз ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів Ф2 р.035 /ф1 [р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4) /2] maximum
Коефіцієнт оборотності основних засобів Ф2 р.035 /ф1 [р.031 (гр.3) + р.031 (гр.4) /2] maximum
Коефіцієнт оборотності власного капіталу Ф2 р.035 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2] maximum
Аналіз рентабельності підприємства
Коефіцієнт рентабельності активів Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [(р.280 (гр. 3) + р.280 (гр.4) /2] maximum
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2] maximum
Коефіцієнт рентабельності діяльності Ф2 р.220 або р.225 / ф2 р.035 maximum

Джерело: [3; 4; 12]Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. Показники ліквідності Білоцерківського хлібокомбінату наведено в таблиці 2.15.

Таблиця 2.15

Показники ліквідності ПАТ «Білоцерківський хлібокомбінат»

Показники Значення показників Норматив
2011 р. 2012 р. 2013 р.
Коефіцієнт готівкової ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти у національній та іноземній валюті : поточні зобовязання 00,7 0,044 0,062 > 0,2
Коефіцієнт поточної ліквідності = Сума оборотних активів : поточні зобовязання 0,975 1,01 1,160 > 1,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності =(Поточні фінансові інвестиції + Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті + Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті) : поточні зобовязання 0,07 0,044 0,062 > 0,2
Коефіцієнт швидкої ліквідності =(Сума оборотних активів – виробничі запаси – тварини на вирощуванні та відгодівлі – незавершене виробництво – готова продукція – товари) : поточні зобовязання 0,854 0,61 0,82 > 0,7
Чистий оборотний капітал = Сума оборотних активів – поточні зобовязання 292,9 200,3 1544,7 maximum
           

Джерело: [складено автором за даними підприємства]Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів може бути сплачена негайно. Значення цього показника у 2011 р. становить 0,07 ; 0,044 у 2012р. та 0,062 у 2011р. Це свідчить про те, що лише 0,7% ; 0,44% та 0,62 % відповідно боргів підприємство може сплатити негайно. Дані показники навіть не відповідають нормативу, значення якого >0,2.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує достатність ресурсів хлібокомбінату, що можуть бути використанні для погашення його поточних зобов’язань. Значення цього показника у 2011 р. становить 0,96 (може погасити 9,6% своїх поточних зобов’язань), у 2012 р. помітна тенденція зростання показника до 1,01 (п-во. може погасити 10,1% своїх поточних зобов’язань), у 2013 р. значення цього показника становить 1,160 ( може погасити 10,16 % своїх поточних зобов’язань). Показник 2011 року не відповідає нормативу(>1,0), а вже в 2012 та 2013 роках показник демонструє тенденцію до зростання що дозволяє підприємству справно платити по своїм боргам протягом року.

Коефіцієнт готівкової ліквідності протягом 2011–2013 років також не відповідає нормі (>0,2). А от коефіцієнт швидкої ліквідності у 2011 та 2013 роках відповідає нормативу > 0,7 , і становить відповідно 0,854 у 2011р. та 0,82 у 2013р. А от у 2012 р. даний показник становив лише 0,61, що не відповідає нормативу. Чистий оборотний капітал у 2011 році становив 292,9, а в 2012 році ситуація погіршилася і маємо значення показника 200,3 у 2013 р. становище хлібокомбінату покращилось, через отримання значного прибутку порівняно з 2012 р., і чистий оборотний капітал становить 1544,7.Показники платоспроможності підприємства наведені в таблиці 2.16.

Таблиця 2.16


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 90; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты