Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика сильних та слабких сторін ДП ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат", що використовують в SWOT- аналізі
Сфера діяльності Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
Маркетинг, продукція, бренди Сильні ринкові позиції; постійне вивчення та аналіз стану ринку, своєї позиції, позиції конкурентів, потреб споживачів; диференціація виробів; підтримка та розвиток іміджу. Постійні атаки з боку ключових конкурентів; інколи прослідковується необґрунтована, невдала диверсифікація виробництва.  
Виробництво, інновації Значні виробничі потужності   Розміри виробництва надто великі, може виникнути “хвороба великої компанії”, не розроблена ресурсозберігаюча стратегія.
Фінанси Фінансова стабільність; можливість зниження витрат. Не проявляються в даній сфері діяльності підприємства.
Організація, управління Чітко сформовані стратегії; високий рівень управління ефективні засоби контролю творчий підхід у менеджменті; здатність реалізовувати навички персоналу. Не проявляються в даній сфері діяльності підприємства.
Кадри Високий рівень кваліфікації та підготовки персоналу; досвід діяльності. Інколи проявляється неефективна система стимулювання праці.

 

 

Наступним кроком даного аналізу підприємства буде дослідження його зовнішніх можливостей та загроз (представимо їх у вигляді таблиці).

 

Таблиця 2.6

Загальні зовнішні можливості та загрози ДП ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат"

Потенційні зовнішні можливості, О Потенційні зовнішні загрози, Т
1) обслуговування нових додаткових груп споживачів у довготерміновій перспективі; 2) входження у нові сегменти ринку у довготерміновій перспективі; 3) розширення виробництва для задоволення потреб споживачів у довготерміновій перспективі; 4) обґрунтоване законодавство у довготерміновій перспективі. 1) інфляція; 2) зниження рівня доходів населення; 3) зміни в потребах і смаках споживачів; 4) уповільнений темп зростання ринку.

 

Виходячи із оцінки внутрішнього стану ДП ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат" та досліджень зовнішнього оточення, проведемо SWOT-аналіз для цього підприємства.

 

Таблиця 2.7

Матриця SWOT для ДП ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат"

  Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
Можливості , О СіМ Використовуючи сильні ринкові позиції, конкурентні переваги підприємства може ввійти в нові сегменти ринку, обслуговувати додаткові групи споживачів; маючи значні виробничі потужності ДП ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат" може розширити виробництво, використовуючи свій багатий досвід роботи за умов належного фінансування. СлЗ На основі можливості ДП ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат" проникнення на нові сегменти ринку, обслуговування нових додаткових груп споживачів, розширення виробництва у довгостроковій перспективі компанія може розробити ресурсозберігаючу стратегію, розширити ринки збуту своєї продукції за умов належного фінансування виробництва.

Продовження табл. 2.6

Загрози, Т СіЗ ДП ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат" виробляє продукцію без вмісту консервантів (емульгаторів, стабілізаторів, ароматизаторів), хоча вона не має великих термінів зберігання, проте завжди користуватиметься попитом серед споживачів завдяки своїй безпеці для здоровя. Використовуючи такі принципи діяльності щодо населення, підприємство може подолати загрози та тимчасові труднощі завдяки високим стандартам якості продукції. СлЗ Компанія має спрямувати свою діяльність на мінімізацію неефективної системи стимулювання праці, слідкувати за оптимальністю розмірів виробництва та розробити ефективну ресурсозберігаючу стратегію .

На основі визначених місії, цілей підприємства, зовнішніх та внутрішніх факторів впливу відбувається формування стратегічного набору (формування корпоративних стратегій та стратегій на рівні стратегічного господарського підрозділу).

Після того, як визначена загальна ідея розвитку підприємства, стає можливим побудувати функціональні стратегії реалізації загальної ідеї. Для цього потрібно розглянути всі проблеми та переваги, які є у ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат" та вказати найбільш загальні шляхи їх вирішення. Потім деталізувати ці рішення за функціональними напрямками: виробництво, фінанси, маркетинг, кадри, організаційна культура та доводяться до кожного функціонального керівника. Кожен з елементів по своєму впливає на діяльність підприємства відкриваючи нові можливості поліпшення фінансового, та економічного стану, а також якісно впливають на імідж та соціальній статус підприємства в очах працівників та споживачів.

Таблиця 2.7

Набір функціональних можливостей розвитку ПАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат"

У виробництві 1) забезпечення дотримання технічних стандартів виготовлення продукції, її високої якості; 2) проведення подальшого удосконалення, модернізації, модифікації технічного оснащення та підвищення загального рівня фондоозброєності праці.

Продовження табл. 2.7

У маркетингу 1) подальше удосконалення та посилення маркетингової політики; 2) збільшення потужності маркетингової збутової політики; розширення каналів розподілу продукції та ринків збуту; вихід на нові сегменти ринку та на нові ринки; 3) вдосконалення маркетингових комунікацій.
У фінансах 1) дотримання курсу стабільності основних фінансових показників; 2) поступове збільшення прибутку та рентабельності.
У кадрах 1) забезпечення збереження раціонально підібраного та персоналу; 2) випередження темпів приросту продуктивності праці над рівнем заробітної плати; 3) налагодження більш досконалої системи стимулювання праці.
В організаційній культурі 1) проводити роботу зі створення та застосування норм організаційної поведінки; 2) підвищити готовність колективу до змін; 3) переконати трудовий колектив працювати як єдина команда, що має спільні цілі, досягнення яких призведе до задоволення потреб кожного працівника.

Вище представлені набір реалізації можливостей Білоцерківського хлібокомбінату і якщо в подальшому керівництво буде дотримуватися їх, хлібокомбінат збільшить обсяг виробництва, забезпечить новими робочими місцями і збільшить свої прибутки.

 

2.3 Аналіз виробничо-господарської діяльності ДП ПАТ „Київхліб”

„Білоцерківський хлібокомбінат”

На підприємстві діють 3 відділення хлібобулочне, булочне та кондитерське, які оснащені 13 потоково-механізованими лініями. Основні показники роботи Білоцерківського хлібокомбінату наведені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 644; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты