Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні показники роботи БЦХК за 2011-2013 роки
Показники Одини-ця виміру рік рік рік Темп змін 2012р. до 2011р.,% Темп змін 2013р. до 2012р., %
Обсяг реалізації хлібобулочних виробів т 15255,8 16483,1 17495,0 108,04 106,14
в т.ч. хліб т 11165,5 11676,4 104,99 104,58

Продовження табл. 2.8

булочні з 1,2 та вищого сортів борошна т 4447,9 5138,2 5634,3 115,52 19,66
здобні т 147,7 170,7 175,5 115,57 102,81
сухарні вироби т 26,2 7,7 8,8 29,39 114,29
Обсяг реалізації кондитерських виробів т 146,8 160,3 143,6 109,19 89,58
печиво і бісквіти т 8,2 9,1 7,4 110,98 81,32
торти і тістечка т 112,8 115,2 106,7 102,13 92,62
кекси,баби, рулети т 14,5 19,0 17,4 131,03 91,58
пряники т 3,2 10,3 5,5 321,88 53,39
Інша конд. продукція т 8,1 6,7 6,6 82,72 98,51
Чисельнicmь всього персоналу чол 89,61 98,92
Фонд оплати працi всього персоналу тис грн 12450,6 12959,4 13163,8 104,1 101,6
Середньомiсячна зарплата грн 2506,1 2910,9 2989,0 116,1 102,6
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції тис.грн 90715,0 96562,7 100704,3 106,4 104,28
Собівартість реалізованої продукції тис.грн 74688.6 80720,4 82450,4 108,1 102,14
Валовий прибуток від реалізації продукції тис.грн 16026,4 15842,3 18253,9 98,85 115,2
Витрати на 1 грн реалізованої продуції коп. 83,69 87,59 78,36 104,66 89,46

Джерело: [складено автором за даними підприємства]

З даної таблиці бачимо, що обсяг реалізації хлібобулочних виробів у натуральному виразі в 2012 році зріс на 8,04% порівняно з 2009, а у 2013 році зріс на 6,14 % порівняно з 2012 роком, що більше на 14,68 % порівняно з 2011 роком. У 2012 році обсяг реалізації кондитерських виробів зріс на 9,19 % порівняно з 2011, а у 2013 році відбулося зменшення реалізації кондитерських виробів на 10,42 % порівняно з 2012 роком, а порівнюючи з 2009 роком, то обсяги реалізації зменшились на 2,18 %. Протягом 2011-2013 років присутня плинність кадрів. Чисельність персоналу у 2012 зменшилась на 10,39 % ( на 43 чол.) , порівняно з 2011 роком, а у 2013 році на 1,08 % ( на 4 чол.), порівняно з 2012. Фонд оплати праці та середньомісячна заробітна плата протягом 2011 – 2013 років змінилась на 5,7% та 19,2% відповідно. У 2012 році ФОП збільшився на 1,6 % порівняно з 2013, у 2011 збільшився на 4,1 % порівняно з 2012. Виручка від реалізації продукції у 2012 році зменшилась на 1,15 % порівняно з 2011, а у 2013 зросла на 15,2 % порівняно з 2012 роком. Також збільшувалась собівартість реалізованої продукції: у 2012 році на 8,1% порівняно з 2011, у 2013 на 2,14 % порівняно з 2012р., а в порівнянні з 2011 собівартість зросла на 10,4 %. Валовий прибуток підприємства, внаслідок реалізації більшого обсягу продукції та отримання більшого чистого доходу порівняно з 2010р. виріс на 13,8% за досліджуваний період Витрати на 1 грн. реалізованої продукції у 2012 р. зросли на 4,66% ( на 3,9 коп.), а у 2013 навпаки зменшились на 10,54 %, тобто на 9,23 коп. В загальному спостерігаємо позитивні результати роботи підприємства протягом 2011-2013 років, про що свідчить значне збільшення чистого прибутку підприємства у 2013 році.

Підприємство (за класифікацією) по проектній виробничій потужності відноситься до великих (більше 100 т хліба за добу). Умовною одиницею потужності є 1т формового хліба масою 1кг із житнього обдирного борошна. По ступені механізації підприємство віднесено до механізованих. По виробничому профілю – комбіноване (виробництво різноманітного асортименту як формового так і подового хліба великого розважування, так і дрібноштучні булочні, кондитерські вироби). Використання виробничих потужностей на ДП ПАТ „Київхліб” „Білоцерківський хлібокомбінат” наведено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 184; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты