Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансові результати обстежених хлібопекарських підприємств
Період Фінансовий результат (сальдо) млн грн Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств прибуток, млн грн у % до загальної кількості підприємств збиток, млн грн
2012 р. -3,7 77,3 121,8 22,7 125,5
І півріччя 2013 р. 74,4 77,3 25,6 55,3
2014 р. (за прогнозом) 170,6 95,4 174,8 4,6 4,2

Найбільш прибутковими були підприємства Херсонської (21,4 млн грн), Кіровоградської (17,7 млн грн), Дніпропетровської (15,6 млн грн) областей та м. Києва (15,9 млн грн), найменш прибутковими – Харківської (0,19 млн грн), Чернігівської (0,25 млн грн) областей та АР Крим (0,27 млн грн).

У 2012 р. в середньому обстежені підприємства України були не рентабельними. Водночас на 2014 р. підприємства прогнозують рівень рентабельності на рівні 2,9 %.

У І півріччі 2013 р. прибуток становив 77,3 млн грн, збиток – 55,3 млн грн, фінансовий результат – 22 млн грн. Найбільш прибуткові – підприємства Одеської області – 20,7 млн грн, найменш прибуткові – Чернігівської (0,199 млн грн). Рівень рентабельності – 0,7 %. За прогнозом 2014 р., прибуток підприємств становитиме 174,8 млн грн, що на 43,5 % більше порівняно з 2012 р. Водночас підприємства прогнозують збитки у сумі 4,3 млн грн. Прибутки понад 20 млн грн., за прогнозом, матимуть підприємства чотирьох областей: Кіровоградської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської. Зазначимо, що прибуток не може розглядатися як єдиний і універсальний показник ефективності виробництва. Підвищення економічної ефективності хлібопекарського виробництва потребує не тільки покращення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, а й раціоналізації використання виробничих ресурсів (підвищення фондовіддачі основних засобів та оборотності оборотних засобів підприємства); зміцнення конкурентної позиції підприємства за рахунок впровадження маркетингових стратегій, розроблених на основі ринкових досліджень (продуктові інновації, цінова політика, удосконалення збутової системи, створення та управління торговою маркою, реклама); удосконалення ассортименту продукції та підвищення споживчої цінності хлібних виробів, надання їм властивостей функціонального продукту шляхом використання нетрадиційної сировини і біологічно активних добавок; формування організаційно-економічних засад перетворення системи управління підприємством та створення гнучкої системи стратегічного планування, яка забезпечить досягнення довгострокових цілей підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища бізнесу; виваженої кадрової політики, спрямованої на забезпечення виробництва кваліфікованими фахівцями, створення нових робочих місць і, безумовно, мотивації до праці шляхом підвищення заробітної плати.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 159; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты