Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Використання виробничих потужностей
Види продукції, що виробляються на підприємстві Одиниця виміру 2011 рік рік 2013 рік Темп змін 2012р. до 2011 р.,% Темп змін 2013р. до 2012 р.,%  
 
 
Потужність у штучному формовому хлібі з житнього обдирного борошна масою 1кг т/добу 235,9 236,9 241,1 100,4 101,8  
Потужність в плановому асортименті звітного року: т/добу 155,4 163,0 174,3 104,9 106,9  
хлібобулочні вироби (середньодобовий випуск) т/добу 151,6 158,7 170,6 104,7 107,5  
кондитерські вироби (середньодобовий випуск) т/добу 3,8 4,3 3,7 113,2 86,0  
Потужність по хлібобулочним виробам в плановому асортименті звітного року: т/рік 51348,8 53557,3 71122,2 104,3 132,8  
Випуск хлібобулочних виробів в натуральному виразі т 15255,8 16483,1 17495,0 108,0 106,1  

Продовження табл. 2.9

Завантаженість потужностей по хлібобулочним виробам % 36,1 34,3 48,9 95,0 142,6
Потужність по виробництву кондитерських виробів (річна) в асортименті продукції на початок року т/рік 966,0 971,0 963,0 100,5 99,2
Всього вироблено за період кондитерських виробів т 146,8 160,3 143,6 109,2 89,6
Використання потужностей по кондитерським виробам % 26,7 31,5 25,5 118,0 81,0

Джерело: [складено автором за даними підприємства]

Аналізуючи таблицю бачимо, що виробничі потужності по хлібобулочним та кондитерським виробам у 2012 та у 2013 роках використовувались значно більше, ніж у 2011. На 4,9% збільшилась потужність середньодобового випуску в плановому асортименті хлібобулочних виробів та на 13,2% кондитерських виробів у 2012 р. порівняно з 2011, на 7,5 % збільшилась потужність середньодобового випуску хлібобулочних виробів у 2013 році порівняно з 2011, а потужність по середньодобовому випуску кондитерських виробів у 2013 році зменшилась на 14 % порівняно з 2012 роком. Також на 4,3 % зросла потужність у 2012 році порівняно з 2011 по хлібобулочним виробам в плановому асортименті звітного року, а у 2013 році виробнича потужність в плановому асортименті звітного року зросла аж на 38,2% порівняно з 2012 роком. Відповідно збільшився і випуск хлібобулочних виробів. Але загальна завантаженість потужностей по хлібобулочним виробам зменшилась на 5% у 2012 році порівняно з 2011, а у 2013 р. зросла на 42,6 % порівняно з 2012 та на 35,5 % порівняно з 2011р. Потужність по виробництву кондитерських виробів у 2012р. зросла на 0,5%, але вже в 2013 зменшилась на 0,8% порівняно з 2012 р. через зміни в асортименті продукції. В загальному обсяги виробництва кондитерських виробів у 2012 році збільшились на 9,2 %, а вже в 2013 обсяги випуску скоротились на 10,4 %, відповідно використання виробничих потужностей у 2012 році збільшилось, а вже в 2013 зменшилось на 19 %. Отже, як видно з таблиці на підприємстві значна недозавантаженість виробничих потужностей, що пояснюється зниженням попиту населення на хліб та кондитерські вироби, змінами потреб і цінностей споживачів, а також діяльністю конкурентів тощо.

Основні засоби – це засоби праці, які беруть участь у виробництві довготривалий період і переносять свою вартість на вартість готової продукції по частинах – по мірі спрацювання. Основні засоби діляться на дві частини: активну і пасивну.

Активна частина – це та частина основних засобів, яка бере безпосередню участь у виробництві, а пасивна тільки допомагає основному та допоміжному виробництву нормально функціонувати.

До пасивної частини належать основні засоби, які створюють умови для здійснення процесу виробництва і забезпечують його нормальне функціонування (наприклад, будівлі і споруди). Крім того основні засоби по видовій класифікації мають такі види: І група, ІІ група і ІІІ група. Для того, щоб відшкодувати вартість зношеної частини основних засобів підприємство здійснює амортизаційні відрахування на просте відтворення основних засобів. Наявність основних засобів виробництва показано в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 146; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты