Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористання виробничих потужностей
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Амортизація основних виробничих фондів
  3. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  4. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  5. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  6. Аудит використання природних ресурсів за видами
  7. Баланс потужностей
  8. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  9. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  10. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
Види продукції, що виробляються на підприємстві Одиниця виміру 2011 рік рік 2013 рік Темп змін 2012р. до 2011 р.,% Темп змін 2013р. до 2012 р.,%  
 
 
Потужність у штучному формовому хлібі з житнього обдирного борошна масою 1кг т/добу 235,9 236,9 241,1 100,4 101,8  
Потужність в плановому асортименті звітного року: т/добу 155,4 163,0 174,3 104,9 106,9  
хлібобулочні вироби (середньодобовий випуск) т/добу 151,6 158,7 170,6 104,7 107,5  
кондитерські вироби (середньодобовий випуск) т/добу 3,8 4,3 3,7 113,2 86,0  
Потужність по хлібобулочним виробам в плановому асортименті звітного року: т/рік 51348,8 53557,3 71122,2 104,3 132,8  
Випуск хлібобулочних виробів в натуральному виразі т 15255,8 16483,1 17495,0 108,0 106,1  

Продовження табл. 2.9

Завантаженість потужностей по хлібобулочним виробам % 36,1 34,3 48,9 95,0 142,6
Потужність по виробництву кондитерських виробів (річна) в асортименті продукції на початок року т/рік 966,0 971,0 963,0 100,5 99,2
Всього вироблено за період кондитерських виробів т 146,8 160,3 143,6 109,2 89,6
Використання потужностей по кондитерським виробам % 26,7 31,5 25,5 118,0 81,0

Джерело: [складено автором за даними підприємства]

Аналізуючи таблицю бачимо, що виробничі потужності по хлібобулочним та кондитерським виробам у 2012 та у 2013 роках використовувались значно більше, ніж у 2011. На 4,9% збільшилась потужність середньодобового випуску в плановому асортименті хлібобулочних виробів та на 13,2% кондитерських виробів у 2012 р. порівняно з 2011, на 7,5 % збільшилась потужність середньодобового випуску хлібобулочних виробів у 2013 році порівняно з 2011, а потужність по середньодобовому випуску кондитерських виробів у 2013 році зменшилась на 14 % порівняно з 2012 роком. Також на 4,3 % зросла потужність у 2012 році порівняно з 2011 по хлібобулочним виробам в плановому асортименті звітного року, а у 2013 році виробнича потужність в плановому асортименті звітного року зросла аж на 38,2% порівняно з 2012 роком. Відповідно збільшився і випуск хлібобулочних виробів. Але загальна завантаженість потужностей по хлібобулочним виробам зменшилась на 5% у 2012 році порівняно з 2011, а у 2013 р. зросла на 42,6 % порівняно з 2012 та на 35,5 % порівняно з 2011р. Потужність по виробництву кондитерських виробів у 2012р. зросла на 0,5%, але вже в 2013 зменшилась на 0,8% порівняно з 2012 р. через зміни в асортименті продукції. В загальному обсяги виробництва кондитерських виробів у 2012 році збільшились на 9,2 %, а вже в 2013 обсяги випуску скоротились на 10,4 %, відповідно використання виробничих потужностей у 2012 році збільшилось, а вже в 2013 зменшилось на 19 %. Отже, як видно з таблиці на підприємстві значна недозавантаженість виробничих потужностей, що пояснюється зниженням попиту населення на хліб та кондитерські вироби, змінами потреб і цінностей споживачів, а також діяльністю конкурентів тощо.Основні засоби – це засоби праці, які беруть участь у виробництві довготривалий період і переносять свою вартість на вартість готової продукції по частинах – по мірі спрацювання. Основні засоби діляться на дві частини: активну і пасивну.Активна частина – це та частина основних засобів, яка бере безпосередню участь у виробництві, а пасивна тільки допомагає основному та допоміжному виробництву нормально функціонувати.

До пасивної частини належать основні засоби, які створюють умови для здійснення процесу виробництва і забезпечують його нормальне функціонування (наприклад, будівлі і споруди). Крім того основні засоби по видовій класифікації мають такі види: І група, ІІ група і ІІІ група. Для того, щоб відшкодувати вартість зношеної частини основних засобів підприємство здійснює амортизаційні відрахування на просте відтворення основних засобів. Наявність основних засобів виробництва показано в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты