Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток А. Тематика навчально – дослідних робіт:
(обов’язковий)

 

Тематика навчально – дослідних робіт:

1. Філософія поняття ризику.

2. Особливості осмислення ризику як економічного явища в Україні.

3. Сучасне трактування ризикології як науки.

4. Невизначеність як джерело виникнення підприємницьких ризиків.

5. Особливості функціонування підприємств в умовах невизначеності.

6. Критерії оптимальності за умов невизначеності.

7. Проблема невизначеності в межах сучасної економічної теорії.

8. Застосування теорії ігор в економіці.

9. Вплив господарських ризиків на результати діяльності підприємства.

10. причини виникнення зовнішніх ризиків та оцінка їх впливу на діяльність підприємства.

11. Вплив політичних та соціально-адміністративних ризиків на поведінку суб’єктів господарювання. Можливі способи врахування цих ризиків у розвитку підприємства.

12. Аналіз галузевих ризиків на прикладі конкретної галузі.

13. Структура портфеля ризикованих цінних паперів.

14. Сучасні підходи до аналізу підприємницьких ризиків.

15. Теорія статистичних рішень при обґрунтуванні рішень в умовах ризику та невизначеності.

16. Методи оцінювання ставки дисконту, їхні переваги та недоліки.

17. Критерії порівняльної оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику.

18. Оцінювання чинника ризику в інвестиційних розрахунках.

19. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.

20. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність.

21. Концепція корисності.

22. Графіки функцій корисності.

23. Сутність та види диверсифікації, її переваги і недоліки.

24. Проблеми і перспективи впровадження ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах.

Додаток Б

(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркушу

_____________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра економічної теорії

 

Навчально – дослідна робота

з дисципліни „Ризикології”

на тему:”______________________________________________”

 

Виконав: студент _____групи

____курсу факультету ____________

__________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові студента)

 

Науковий керівник: _________________

(прізвище, ім’я та по-батькові викладача)

 

 

Мелітополь, 200__

Додаток В

(довідковий)

Результати виконання навчально – дослідної роботи

Таблиця Д.1

Критерії оцінювання навчально – дослідної роботи з

“Ризикології”

Об’єкти оцінювання Критерії оцінювання Рівень виконання Бали
  Вступ Розкриття актуальності теми, її теоретичного та практичного значення, характеристика аналізу теми у роботах вітчизняних та іноземних науковців, визначення мети і завдань дослідження високий  
достатній  
  Розділ 1 Розкриття основних категорій та взаємозв’язків між ними, характеристика функцій, видів, складових елементів тощо досліджуваного предмета. високий  
достатній  
Наявність висновків по розділу 1  
    Розділ 2 Аналіз сучасного стану проблеми (на прикладі економіки України), використання статистичного та графічного матеріалу високий  
достатній  
Наявність висновків по розділу 2  
Висновки Самостійність та обґрунтованість високий  
достатній  
Оформлення роботи Відповідність вимогам високий  
достатній  
  Максимальна сума  

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 66; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты