Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  10. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.

І. Успішність підготовки до практичних занять і складання іспиту значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Ґрунтовне засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання кількох літературних джерел, наведених у списку рекомендованої літератури. Для здійснення самостійної роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою та навчально-методичною літературою, перелік якої наведено в списку рекомендованої літератури, а також публікаціями періодичних видань.

Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно із списком і в такій послідовності:

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми;

б) засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми;

в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної теми;

г) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми;

д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації.

При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати звіти екологічних служб підприємств, нормативно-правові документи України з питань екології та раціонального природокористування, розраховуючи показники за методикою, поданою в підручниках.

Основними видами контролю рівня оволодіння навчального матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання студентами денної форм навчання є усне опитування (заочної форми навчання – перевірка контрольних, курсових робіт). За результатами контролю студентам виставляють оцінки в журналах поточної успішності за бальною системою модульно-рейтингового контролю. Підсумковий контроль знань у вигляді іспиту здійснюється за контрольними питаннями до іспиту, що сформовані у 30 білетів, кожний з яких містить два теоретичних та одне практичне питання.

 


Змістовні модулі:

  Модуль 1. Екологічний менеджмент як складова частина управління підприємством
1. Антропогенний та техногенний вплив на природне середовище
2. Екологічна безпека й екологічна стратегія
3. Розрахунок збитків за забруднення довкілля
4. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів
  Модуль 2. Екологічний менеджмент в системі управління збалансованим розвитком території
5. Предмет і завдання екологічного менеджменту
6. Практичний механізм реалізації екологічного менеджменту
7. Досвід запровадження концепції екологічного менеджменту в Україні та світі
8. Законодавча та нормативно-правова база екологічного менеджменту
9. Екологічний ризик та управління ним
  Модуль 3. Механізм управління якістю навколишнього середовища
10. Екологічна оцінка господарських рішень
11. Екологічна експертиза проектів
12. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням
13. Правові та організаційні особливості проведення екологічного аудиту
14. Екологічне страхування

 ІІ. За кожною з тем курсу “Екологічний менеджмент” студент повинен виконати наступні завдання :


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты