Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаткова література: 10, 13, 14, 19
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях):

1. Економічний, екологічний і соціальний ефекти природоохоронної діяльності.

2. Народногосподарський підхід в обґрунтуванні природоохоронних заходів

3. Визначення чистого економічного ефекту

4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності

5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.При розкритті питань необхідно підкреслити те, що загальна (абсолютна) економічна ефективність капі­тальних вкладень у природоохоронні заходи визначаєть­ся шляхом розподілу річного обсягу повного економічного ефек­ту за винятком експлуатаційних витрат на утримання й обслу­говування природоохоронних об'єктів на величину капіталь­них вкладень, що забезпечують цей результат.

Комплекс природоохоронних заходів має за­безпечувати досягнення двох цілей:

1) дотримання нормативних вимог щодо якості навколишнього середовища, що відповідають інтересам здоров'я людей та охорони середовища з урахуванням перспективних змін, зумовлених розвитком виробництва і демографічними зрушеннями;

2) одержання максимального народногосподарського економічного ефекту від поліпшення стану навколишнього середовища, заощадження і більш повного використання природних ресурсів.

Ступінь досягнення названих цілей визначається за допомо­гою показників загального екологічного і соціально-економіч­ного результатів чи ефектів природоохоронних заходів.

Загальний екологічний результатполягає:

- у зменшенні негативного впливу на навколишнє середо­вище, поліпшенні його стану;

- зниженні обсягів забруднень, що надходять у середовище;

- збільшенні кількості і поліпшенні якості придатних до використання земельних, лісових і водних ресурсів.

Соціальні результати полягають:

- у поліпшенні фізичного розвитку населення;

- скороченні захворювань;

- збільшенні тривалості життя і періоду активної діяльності;

- поліпшенні умов праці і відпочинку,

- підтримці екологічної рівноваги, включаючи збереження генетичного фонду;

- збереженні естетичної цінності природних і антропогенних ландшафтів, пам'яток природи, заповідних зон та інших охоронних територій.

Екологічні результати полягають:

- у зменшенні обсягів забруднення довкілля;

- поліпшенні якості довкілля.

Економічні результати природоохоронних заходів поля­гають:

- у запобіганні чи економії втрат природних ресурсів;

- живій і опредметненій праці у виробничій і невиробничій сферах народного господарства, а також у сфері особистого споживання, що досягаються завдяки їхньому здійсненню.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты