Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаткова література: 21, 31. Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях):
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях):

1. Екологічний менеджмент на підприємстві

2. Формування механізмів природокористування в ринковій економіці

3. Управління природними і соціоприродними екосистемами

4. Стадії екологічного менеджменту на підприємстві

5. Сертифікація екологічного менеджменту

6. Корпоративний екологічний менеджмент

7. Система корпоративного екологічного менеджменту і створене нею „середовище”

8. Відповідність виробничих процесів екологічним нормативам і стандартам

9. Організаційно-управлінські аспекти природоохоронної діяльності корпорацій

10. Формування політики корпоративного екологічного менеджменту

11. Екологічний маркетинг

12. Концепція стійкого розвитку і визначення поняття екологічного маркетингу

13. Напрями екологічного маркетингу

14. Основні засоби впливу на екологічний ринок

15. Розвиток екологічних потреб і формування екологічного підприємництва в Україні

16. Екологічно нейтральні та екологічно спрямовані товари. Основні групи споживачів екологічних товарів

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.При розкритті питань необхідно підкреслити те, що екологічна цільова програма – це комплекс взаємопов'я­заних природоохоронних завдань та заходів, спрямованих на розв'язання нагальних екологічних проблем з метою поліпшен­ня співіснування природних екологічних систем і суспільства та узгоджених за терміном виконання, складом виконавців і ресурсним забезпеченням.

Екологічні цільові програми поділяються: загальнодержавні, державні, галузеві, регіональні, місцеві.

Чинне екологічне право, яке складається з земельного, вод­ного, лісового, надрового, фауністичного, заповідного права та права екологічної безпеки тощо, регулює екологічні правовідно­сини у відповідних галузях і створює необхідне правове поле для впровадження й функціонування системи екологічної сер­тифікації.

Екологічне ліцензування встановлює екологічні вимоги та обмеження у вигляді спеціального дозволу на ведення конкретної господарської чи іншої діяльності природокористувачів на відповідній території (об'єкті).

Ліцензія на ту чи іншу господарську діяльність видається . після екологічної оцінки наміченої діяльності, що включає оцінку впливу на навколишнє середовище.

Процедура екологічної оцінки в різних країнах відрізняється за багатьма аспектами: для яких видів діяльності проводиться оцінка, хто проводить її, в якому вигляді враховуються її ре­зультати. Незважаючи на ці відмінності, ефективні системи екологічної оцінки відповідають трьом основним принципам: превентивності, комплексності і демократичності.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты