Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання і зміст контрольної роботи
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Зміст навчального матеріалу
  3. Nbsp;   зміст
  4. Opasnoy@meta.ua ЗМІСТ
  5. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  6. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  7. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  8. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  9. Апаратні засоби роботи з відео
  10. Аспекти роботи над зв'язним мовленням

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, 3, І
й, к, л
м, н, о
П, Р, С
Т, У, Ф
X, Ц, Ч
ш, щ
ю, я

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити та розширити спектр знань в галузі екологічного менеджменту на основі визначення та аналізу його проблемних аспектів, а також сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами і статистичними матеріалами та з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 10-ти сторінок тексту (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті листа.

Обов’язковою умовою написання контрольної роботи є наявність:

1) титульного аркушу, що містить назву навчального закладу, назву дисципліни, тему контрольної роботи, номер групи та ПІБ студента, ПІБ викладача;

2) змісту, що містить питання теми із зазначенням сторінок;

3) вступу та висновків, які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який розглядається;

4) основного матеріалу контрольної роботи без розриву сторінок та з зазначенням посилань на літературні джерела;

5) списку використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел.

Для підготовки контрольної роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою та навчально-методичною літературою, а також з публікаціями періодичних видань.

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Визначте вплив екологічного фактору на забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Література основна: 29, 30

2. Окресліть сутність концепції екоефективності.

Література основна: 29, 30

3. Розрахуйте розмір збору за забруднення навколишнього природного середовища стаціонарними джерелами забруднення Херсонським нафтопереробним заводом, спираючись на дані таблиці.Назви забруднюючих речовин Ліміти викидів   фактичні обсяги викидів   Нормативи збору (грн./т) Коефі­цієнт кратності
Ангідрид 1,5
  сірчаний        
  Газоподібні        
фтористі
  сполуки        
Сірководень 1,5

Література основна: 29, 30

Варіант 2

1. Обґрунтуйте необхідність використання екологічного менеджменту в практичній діяльності українських підприємств.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты