Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання і зміст контрольної роботи
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, 3, І
й, к, л
м, н, о
П, Р, С
Т, У, Ф
X, Ц, Ч
ш, щ
ю, я

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити та розширити спектр знань в галузі екологічного менеджменту на основі визначення та аналізу його проблемних аспектів, а також сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами і статистичними матеріалами та з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 10-ти сторінок тексту (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті листа.

Обов’язковою умовою написання контрольної роботи є наявність:

1) титульного аркушу, що містить назву навчального закладу, назву дисципліни, тему контрольної роботи, номер групи та ПІБ студента, ПІБ викладача;

2) змісту, що містить питання теми із зазначенням сторінок;

3) вступу та висновків, які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який розглядається;

4) основного матеріалу контрольної роботи без розриву сторінок та з зазначенням посилань на літературні джерела;

5) списку використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел.

Для підготовки контрольної роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою та навчально-методичною літературою, а також з публікаціями періодичних видань.

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Визначте вплив екологічного фактору на забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Література основна: 29, 30

2. Окресліть сутність концепції екоефективності.

Література основна: 29, 30

3. Розрахуйте розмір збору за забруднення навколишнього природного середовища стаціонарними джерелами забруднення Херсонським нафтопереробним заводом, спираючись на дані таблиці.

Назви забруднюючих речовин Ліміти викидів   фактичні обсяги викидів   Нормативи збору (грн./т) Коефі­цієнт кратності
Ангідрид 1,5
  сірчаний        
  Газоподібні        
фтористі
  сполуки        
Сірководень 1,5

Література основна: 29, 30

Варіант 2

1. Обґрунтуйте необхідність використання екологічного менеджменту в практичній діяльності українських підприємств.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты