Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаткова література: 16
Читайте также:
  1. ДОДАТКОВА
  2. Додаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций
  3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  5. Додаткова література: 1
  6. Додаткова література: 10, 13, 14, 19
  7. Додаткова література: 21, 31
  8. Додаткова література: 21, 31
  9. Додаткова література: 22
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях):

1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі.

2. Характерні ознаки сучасної екологічної кризи.

3. Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехносфери.

4. Замкнута і відкрита моделі навколишнього середовища.

5. Види, масштаби, негативні наслідки забруднення навколишнього середовища.

6. Глобальні наслідки забруднення.

7. Порушення озонового шару Землі.

8. Парниковий ефект: причини, наслідки, шляхи стабілізації та нормалізації ситуації.

 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.При розкритті питань необхідно підкреслити те, що екологічна рівновага це динамічний стан природного середовища, при якому може бути забезпечена саморегуляція і відтворення всіх його компонентів: атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтового покриву, рослинного і тваринного світу.

Особливістю нашого часу є інтенсивний і глобальний вплив людини на навколишнє середовище.

Сучасна екологічна криза характеризується такими проявами:

- поступовою зміною клімату планети внаслідок зміни балансу газів в атмосфері;

- загальним і місцевим руйнуванням озонового шару;

- забрудненням Світового океану важкими металами, складними органічними сполуками, нафтопродуктами, радіо­активними речовинами; насичення вод вуглекислим газом;

- розривом природних екологічних зв'язків між океаном і водами суші в результаті будівництва гребель на річках, що призводять до зміни твердого стоку, нерестових шляхів риби;

- забрудненням атмосфери з утворенням кислотних опадів, високо­токсичних речовин в результаті хімічних і фотохімічних реакцій;

- забрудненням вод суші;

- опустелюванням планети; деградацією ґрунтового шару, зменшенням площі родючих земель, придатних для сільського господарства;

- радіоактивним забрудненням окремих територій у зв'язку з похованням радіоактивних відходів, техногенними аваріями і т.п.

- нагромадженням на поверхні суші побутового сміття і промислових відходів, особливо пластмас, які практично не розкладаються;

- скороченням площ тропічних і північних лісів, що веде до дисбалансу газів атмосфери, у т.ч. скорочення концентрації кисню в атмосфері планети;

- забрудненням підземного простору, включаючи підземні води;

- масовим, лавиноподібним зникненням видів живої речовини;

- погіршенням життєвого середовища в населених місцях, насамперед урбанізованих зонах;

- загальним виснаженням і вичерпанням запасів при­родних ресурсів для розвитку людства;

- зміною розміру, енергетичної і біогеохімічної ролі організмів, переформуванням харчових ланцюгів, масовим розмноженням окремих видів організмів.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты