Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Электродинамикадағы эфир мәселесіне көзқарас.
Күш сызықтарының айқындылығын дамыта отырып, Максвелл сұйықтық, газ немесе қатты дененің аналогі болып табылатын электромагниттік өріс тіршілік ететін ортаны елестетті. Максвелл керемет математикалық дайындық пен фарадей типіндегі физикалық ассоциацияларды иеленді. Интуитивтік ойлары Максвеллді электромагниттік өзара әрекеттесуді өткізетін ортаны іздеуге итермеледі, ол осы ортаға ұқсас, бірақ өзіндік нақты құрамы бар «эфирді» синтездеуге тырысты. Мұндай ортаның деформациялануын әртүрлі мүмкіндіктерін ескере отырып, ол жаңа реологияларды ойлап тапты. Шын мәнісінде, ол аталмыш «эфир» немесе «күш сызықтарын» да тапқан жоқ. Алайда, Максвелл тұсындағы бірыңғай орталардың механикасы оның тұжырымдамасын теріске шығартпады. Бұл механиканың тілі болып жеке көбейткіштердің және математикалық аппарат векторының анализі дифференциалды теңдеуі болып саналды. Оның өзі орта сипаттамаларының жоқтығы мен көрінбеуіне қарамастан жақыннан әсер етудің болмысын қамтамасыз етті. Максвелл физикалық интуициясын негізге ала отырып, бұл аппаратты Фарадей тәсілдерінің абстракциялаушылығымен байланыстырып, электромагниттік процестерді сипаттайтын мына теңдікке қол жеткізді. . Максвелл «эфирі» моделі абсолютті аксиоматикалық ақиқат болып табылады. Ол теріске шығарылуы мүмкін емес.

Бос орталық ушын Максвелл-Герц теңдеулерінің түрлендіруі.

Магнит өрісінде қозғалғанда пайда болатын электр қозғаушы күштердің табиғаты.

Егер Максвелл-Герц теңдеулерін K тыныштықта тұрған жүйедегі бос орталық үшын дұрыс болса, мұндай жағдайда біз мынаған ие боламыз:

Бұл жағдайда (X,Y,Z) шамалары электр өрісінің кернеулік векторлары, (L, М, N) арқалы магнит өрісінің кернеулік векторы белгіленсін.

Бұдан алатынымыз: салыстырмалық принцип K жүйесінде дұрыс болған болса, аталмыш жазылған

Максвелл-Герц теңдеулерінің k жүйесінде да дурыс болуын талап етеді.

 

Байқағанымыздай, екі жүйе де Максвелл-Герц теңдеулеріне эквивалент. Екі жүйенің векторлары да бір біріне сәйкес келетіндіктен жүйелердегі сәйкес функциялар барлық функциялар үшін ортақ болып табылатын жəне ξ, η, ζ, τ шамаларынан ψ(v) 13 көбейткішіне тең болуы керек.

X' = y(v )X, L' = y( v )L,

Егер бул теңлемелер системасын, бириншиден, тиккелей шешиў арқалы, екиншиден, v

жиілігімен сипатталатын кері түрлендірулер көмегімен (k дан K ға)

айландырсақ алынған еки теңдеулер жүйесіндегі

y(v )y( - v ) =1 мынадай өрнекті аламыз.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 209; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты