Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОГОВІР / ТРУДОВА УГОДА
Читайте также:
  1. Quot;Трудовая" теория Ф. Энгельса
  2. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу
  3. Види дипломатичних документів договірного характеру
  4. Депозитний договір та сертифікат банку
  5. Дипломатичні документи договірного характеру.
  6. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.
  7. Договір оренди землі
  8. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  9. Договірна форма іноземного інвестування

Договір між підприємством і його окремими працівниками називається трудовою угодою. Договори є видавничі, побутові, з трудового підряду, шлюбні та ін.

Договір — це чи не основний документ у господарсько-договірній (управлінській) діяльності; у науковій діяльності — договір на виконання робіт творчим колективом чи тимчасовим творчим колективом, договір на створення науково-технічної або виробничої продукції. Як документ з посередницької діяльності — це договори на посередницькі послуги підприємствам, установам, організаціям, кооперативам, а також договори на інформаційно-довідкове обслуговування й на брокерське обслуговування. У банківській діяльності існує кілька видів договорів: договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договори про депозитний вклад, про суспільну діяльність, про пайовий внесок, договір кредитний, договір лізингу. Громадяни України укладають договори про купівлю-продаж житла, договори з найму житла, договори про участь у виставці чи ярмарку та ін.

Договір має такі реквізити: назва документа, дата й місце складання, заголовок до тексту, повні назви сторін (найменування відомств, установ, організацій) і їхніх представників (прізвища, імена, по батькові), визначення їхніх повноважень, зміст (предмет) договору, терміни умов і чинності самого договору та наслідки порушення його однією зі сторін, кількісні та якісні показники (загальна сума договору), порядок виконання взятих на себе зобов'язань, порядок розрахунків між сторонами, майнова чи фінансова відповідальність сторін за повне або часткове невиконання укладеного договору, порядок, спосіб і місце розв'язання спорів, юридичні адреси сторін — найменування установи, поштова адреса, розрахунковий рахунок, печатки сторін, додатки.

Укладений договір вважається дійсним, коли сторони дійшли згоди та оформили його належним чином.

Договір складається у двох примірниках (для обох сторін), що мають однакову юридичну силу.

 

Зразок

 

ДОГОВІР №

 

на створення науково-технічної продукції (НТП)

м. Київ «__»_____200_ р.

 

_____________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, об'єднання)

(далі — ВИКОНАВЕЦЬ) в особі_________________________________________,(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

котрий діє згідно з_____________________________________________________,

з одного боку, та Міністерство аграрної політики України (далі — ЗАМОВНИК) в особі начальника Головного управління технічної політики__________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

котрий діє згідно з Положенням, з другого боку, уклали між собою угоду про таке:

 

1. Предмет договору

2.

1.1. ЗАМОВНИК доручає (приймає), ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати (передає)____________________________________________________________________

(назва науково-технічної продукції)

1.2. Належність роботи до комплексних програм_________________________

___________________________________________________________________________

(національна програма, завдання, етап, міжнародне співробітництво тощо)

1.3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги щодо НТП, яка відображається в технічному завданні, є предметом договору_____________________________________

(зміст вимог, або назва та номер, дата документа)

1.4. Приймання НТП виконується відповідно до вимог завдання-замовлення (додаток № 1) або технічного завдання.1.5. Термін передання роботи згідно з цим договором і календарним планом (додаток № 2)________________________________________________________________

1.6. Використання НТП здійснюється ЗАМОВНИКОМ або, за його дорученням, іншими організаціями, на_____________________________________________________

(вказати підприємство, організацію, регіон)

 

2. Вартість НТП і порядок розрахунків

 

2.1. За виконану НТП згідно з даним договором ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ_______________________________________________________________

2.2. Оплата за НТП виконується згідно з чинним порядком і законодавством поетапно з авансуванням 25 % вартості робіт на поточний рік_______________________

____________________________________________________________________________

(поетапно з авансуванням або одноразово за закінчену НТП, а також

____________________________________________________________________________

за іншими принципами згідно з домовленістю)

2.3. Джерело фінансування____________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Порядок передавання та приймання НТП

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Відповідальність сторін

_____________________________________________________________________________

 

5. Інші умови

6. Строк дії договору та юридичні адреси сторін

6.1. Строк дії договору: початок «___»_____200_ р.кінець «___»_____200_ р.

6.2. Адреси й розрахункові рахунки сторін:

ВИКОНАВЦЯ__________________________________________________________

(поштовий і телеграфний індекси, адреса, рахунок, код банку)

ЗАМОВНИКА___________________________________________________________

(поштовий і телеграфний індекси, адреса, рахунок, код банку)

6.3. До договору додається: Замовлення-завдання, календарний план робіт, протокол погодження про домовлену ціну на НТП, розрахунки кошторисної вартості НТП (додатки №_____________________________________)

ЕКСПЕРТИ: 1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

(підписи, прізвища, ініціали, дата)

 

М. П. М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

(підпис) (підпис)

 

Зразок

 

УГОДА

 

Угода укладена між кандидатом у депутати Верховної

Ради України по Голосіївському виборчому округу № 4

м. Києва Корбаном Олегом Борисовичем і виборцем

 

Я, Корбан Олег Борисович, балотуючись до Верховної Ради України, беру на себе зобов'язання в разі обрання:

1. Внести на розгляд Верховної Ради законопроект про поетапну індексацію і відшкодування населенню знецінених коштів на рахунок Ощадбанку за станом на 2.01.1992 р. Термін виконання — 2 тижні з моменту отримання депутатського мандата.

2. Організувати щоденний прийом виборців округу. Термін виконання — з наступного дня після отримання депутатського мандата.

3. Безкоштовно допомогти всім мешканцям округу вигідно вкласти свої приватизаційні сертифікати. Термін виконання — з дня отримання виборцем даної угоди.

Невиконання мною положень даної угоди є достатньою підставою для позбавлення мене депутатських повноважень.

 

Підпис Олег Корбан

 

Примітка. Угода між Олегом Корбаном і виборцем діє незалежно від того, за кого з кандидатів проголосував виборець.

 

(Голосіївський вісник. Спеціальний випуск. 1995 p., листопад.)

 

Зразок

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты